Yazın Güzel Ve Sağlıklı Bir Cilt İçin Neler Yapılmalıdır? Yazın Güzel Ve Sağlıklı Bir Cilt İçin Neler Yapılmalıdır?

Türümüz, üst düzey bilişsel fonksiyonları ile birlikte yalnızca bulunduğu çevreye değil aynı zamanda kendi bedenine de hükmetme yeteneğinde olan ilginç tür olmaktadır. Bunun yanı sıra, kas biyolojisinin dinamiklerini tecrübe eden kişiler vücutlarında bulunan iskelet kasını bazı şekillerde zorlayıp geliştirebileceklerinin farkına varmıştır. Bu durumda ise vücut geliştirme ve egzersiz gibi fiziksel aktiviteler de ortaya çıkmıştır.

Yeni kasların nasıl oluştuğu ve kasların nasıl geliştiği uzun süredir bilim insanlarının kafasını kurcalayan bir soru olmuştur. Bu konu ile ilgili olarak hala net bir cevaba ulaşılamamış fakat bazı hipotezler oluşturulmuştur. Son zamanlarda görüntüleme tekniklerinde meydana gelen gelişmeler ile birlikte bazı olasılıklar ortaya çıkmıştır. Bu sebeple kasların nasıl üretildiğine dair daha net cevaplar her geçen gün ortaya çıkmaktadır.

Var olan kasların nasıl geliştiği sorusuna ise cevap vermek çok zor olmamaktadır. Kas liflerinden oluşan kaslar, basit hücresel yapılar olarak düşünülebilir. Bunun yanı sıra, kasların iki temel kasılma tipine sahip olduğu da bilinmektedir. Bunlar ise izotonik ve izometrik kasılma olarak karşımıza çıkmaktadır. Örneğin 50 kilogramlık bir kütle kaldırılmaya çalışıldığı zaman bu işlemin başında kütleyi yerinden oynatana kadar kaslar kasılır fakat yer değiştirme bulunmaz ve bu durumda izometrik kasılma meydana gelir. Daha sonra ise yeterli derecede kuvvet verildiği sırada kütle hareket etmeye başlar ve kaslar aynı kuvvetin uygulanması ile birlikte kasılır ve bu da izotonik kasılma olarak tanımlanır.

Anlatılan sürecin devam etmesi ve tekrarlanması diğer bir değişle belli kasların sıklıkla uyarılması, kaslara protein ve besin yığılması ile sonuçlanan bir durum olmaktadır. Bu nedenle hücreler daha fazla gelişir ve hacimce büyür. Var olan kasların gelişimi bu şekilde gerçekleşirken bir spor salonuna gidilip 2 saat çalışıldığı zaman kasların şiştiğini hissetmek bu sebeple yaşanmaktadır.