SGK’dan Sigortalı Olanları İlgilendiren Haber! Temmuz Ayında Geri Ödemesiz Yardım Parası Ödeniyor

SGK harekete geçti. Ve yeni karar Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından resmen duyuruldu. Tüm çalışanları çok yakından ilgilendiriyor.

Ekonomi 23.07.2022 - 10:43 23.07.2022 - 10:44 Berkay Keskin

Yemek parası, çocuk yardımı, aile destek ödemelerini kapsıyor. SGK bazı ödemeleri kısmen prime tabi tutuyor. Çalışanlar SGK'nın prim hesabını tam olarak bilmiyor. Örneğin 2022 yılında çocuk yardımı, bir çocuk için aylık çocuk yardımı; 5.004,00 x % 2=100,08 TL primlerden istisna edilecek. İşte 2022'de kısmen prime tabi tutulacak ödemeler ile ilgili detaylar...
 
Çocuk Yardımları
 
Sigortalının hizmet akdinin devam etmesi şartıyla ve fiilen çalışmasının olup olmadığı üzerinde durulmaksızın; sigortalı veya isteğe bağlı sigortalı sayılmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olan çocuklarından Liseye devam etmeyenlerden 18 yaşını, Lise ve dengi öğrenim veya Meslekî Eğitimi Kanunu’nda belirtilen aday çırak, çırak ya da işletmelerde meslekî eğitim görmesi hâlinde 20 yaşını, Yükseköğrenim görmesi hâlinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları ile Yaşına bakılmaksızın Kanuna göre malûl olduğu tespit edilen evli olmayan çocuklar için çocuk zammı adı altında yapılan ödemelerin, çocuk başına 16 yaşından büyükler için belirlenen aylık asgari ücretin %2’si aylık prime esas kazançların hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır. Bu durumda, çocuk zammı adı altında yapılan ödemelerden prime esas kazanca dâhil edilecek tutar;  “Brüt Aylık Asgari Ücret X % 2 X Çocuk Sayısı (İki Çocuğa Kadar)=İstisna Tutarı, Ödenen Çocuk Zammı – İstisna Tutar=Prime Esas Kazanca Dâhil Edilecek Çocuk Zammı” formülü vasıtasıyla hesaplanacaktır.
 
Çalışanlara Ödenen Yemek Ücretleri
 
Sigortalılara yemek parası adı altında yapılan ödemelerin, iş yerinde veya müştemilatında işveren tarafından yemek verilmemesi şartıyla, fiilen çalışılan gün sayısı dikkate alınarak 16 yaşından büyükler için belirlenen günlük asgari ücretin %6’sının, yemek verilecek gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunacak miktarı, prime esas kazançların tespitinde dikkate alınmayacaktır. Dolayısıyla bu tutardan prim kesilmeyecektir. Bu durumda, yemek parası adı altında yapılan ödemelerden prime esas kazanca dâhil edilecek tutar; “Brüt Günlük Asgari Ücret X % 6 X (Ay İçinde Fiilen Çalışılan Gün Sayısı) Yemek Parası Verilen Gün Sayısı=İstisna Tutarı, Ödenen Yemek Parası – İstisna Tutarı=Prime Esas Kazanca Dâhil Edilecek Yemek Parası” formülü vasıtasıyla hesaplanacaktır.
 
Aile Yardımları
 
Sigortalılara aile zammı adı altında yapılacak ödemelerin, sigortalının hizmet akdinin devam etmesi şartıyla fiilen çalışmasının olup olmadığı üzerinde durulmaksızın, sigortalının eşinin Kanuna tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmaması ve Kurumdan gelir veyahut aylık almaması durumunda, 16 yaşından büyükler için belirlenen aylık asgari ücretin ’u aylık prime esas kazançların hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır. Bu durumda, aile zammı adı altında yapılan ödemelerden prime esas kazanca dâhil edilecek tutar; “Brüt Aylık Asgari Ücret X % 10=İstisna Tutarı, Ödenen Aile Zammı – İstisna Tutarı=Prime Esas Kazanca Dâhil Edilecek Aile Zammı” formülü vasıtasıyla hesaplanacaktır. 01/01/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında; 5.004,00 x =500,40 (Aylık) tutarındaki kazançları, prime esas kazanca dâhil edilmeyecektir.
 
Özel Sigorta Primleri İşveren Katkıları
 
Sigortalı adına ay içinde özel sağlık sigortası primi katkı payı adı altında işverence yapılan ödemeler toplamının aylık asgari ücretin %30’una isabet eden kısmı prime esas kazanca dâhil edilmeyecektir. Kalan tutar ise ödendiği ayın prime esas kazancına dâhil edilecektir. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ihtiyaç sahibi olan sigortalılara ve onların yakınlarına geri ödemesiz maddi desteklerde bulunmaya devam ediyor. Kurum tarafından bir ödeme açıklaması daha yeni doğum yapmış kadınlar ve onların eşleri için geldi. Yardım paraları Temmuz ayında da verilmeye devam ediyor. Bu parayı almak için ise başvuru yapmaya gerek yok. Devlet parayı otomatik olarak ödüyor.

Gelişmelerden Haberdar Olun

@