2024 yılında Türkiye genelinde uygulanan sosyal yardım programları, ekonomik desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlar için büyük önem taşıyor. Bu programlar çerçevesinde, asgari ücretin artışı ile birlikte nakdi destek miktarı da 5.660 TL'ye yükseltildi. Bu destek, özellikle iş bulma sürecinde olan vatandaşlar için önemli bir yardım olarak öne çıkıyor.

Dul Yetim Aylıklarına Yeni Güncelleme: Şubat Ayı Hisse Oranına Göre Hesaplama Tablosu Dul Yetim Aylıklarına Yeni Güncelleme: Şubat Ayı Hisse Oranına Göre Hesaplama Tablosu

Kimler Faydalanabilir?

Bu nakdi destek, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında, düzenli sosyal yardım programlarından yararlanan ve çalışabilir durumda olan 18-55 yaş arası vatandaşlara yöneliktir. Bu destek, iş gücü piyasasına katılımı teşvik etmek ve işsizlik sorununu hafifletmek amacıyla hayata geçirilmiştir.

Başvuru Şartları ve Süreci

Başvuru için gerekli şartlar şunlardır:

  • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından çalışabilir durumda olarak değerlendirilmek.
  • İŞKUR’a kaydolmak ve iş görüşmesine yönlendirilmek.
  • Sosyal güvenceli bir işe başlamış olmak.

Başvuru sürecinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ve İŞKUR aracılığıyla işe başlama durumları tespit edilen bireyler, bu bilgilerin sistemde görülmesinden itibaren 60 gün içinde 5.660 TL'lik nakdi desteği, kimlikleriyle PTT şubelerinden alabilirler.

Bu nakdi destek, 2024 yılı için brüt asgari ücretin 1/3'üne denk gelen 5.660 TL olarak belirlenmiştir. Bu destekten yararlanma, yılda sadece bir kez mümkündür ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen kriterlere göre dağıtılır. Heyet, sosyal yardım alan bireylerin ihtiyaçlarını ve önceliklerini dikkate alarak karar verir. Bu sosyal yardım, ekonomik destek ihtiyacı olan vatandaşların iş bulma süreçlerini destekleyen ve ekonomik güçlenmelerini sağlayan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Başvuru şartlarına uyan vatandaşlar, bu yardımı PTT şubelerinden kolaylıkla alabilirler. Bu program, Türkiye'de sosyal yardımların devamlılığını ve ekonomik dayanıklılığı artırmayı hedefliyor.