Çalışanlara bir zam müjdesi daha! Tüm vatandaşların cebi dolacak

Maaşlar tamamen değişiyor. Çalışan tüm vatandaşlara güzel haber geldi. milyonlarca vatandaşın cebi bir kez daha dolacak. İşte maaşlarla ilgili o sürpriz!

Ekonomi 07.06.2022 - 20:32 07.06.2022 - 20:32 Berkay Keskin

Fazla mesailer hususunda güncel gelişmeler herkes tarafından merak edilen konuların en başında gelmektedir. Peki, fazla mesai nedir? Fazla mesai İş Kanununa göre haftalık kırk beş saati aşan, kırk beş saatin üzerinde yapılan çalışmalara denilmektedir. Fazla mesai kavramı ile fazla sürelerle çalışma birbirine karıştırılmaması gerekir. Fazla sürelerle çalışma İşçi ile işveren arasında akdedilen iş akdi sözleşmesi çerçevesinde tarafların belirlediği çalışma saatinin üstüne çıkan çalışmalara denilmektedir.

Örneğin haftalık 30 saat çalışma yapılacağı iş sözleşmesinde belirlenmiş ise 31 saat çalışma yapıldığı takdirde 1 saat fazla çalışma söz konusudur ve bu çalışma yüzde 25 arttırılmış şekilde çalışana ödenmelidir. Ancak fazla mesai de her saat için yüzde 50 arttırılmış olarak ödeme yapılır.

Birçok iş yerinde  fazla mesai yapıyor. Özellikle az çalışanı olan küçük ve orta ölçekli işletmelerde, işveren tarafından işçinin fazla mesai yapması talep ediliyor. İşveren işçiye bu talebin yazılı olarak yapmak zorundadır. Bu talebinden sonra 6 iş günü içerisinde işçi yazılı olarak bu talebi kabul edip etmediğini işverene bildirmek zorundadır. İşçi fazla çalışma talebini kabul etmezse işveren bu nedeni gerekçe göstererek iş sözleşmesini feshedebilmektedir.
 Sürekli olarak  fazla mesai yapılan iş yerlerinde fazla mesai ücretleri maaşa eklenir. Maaş bordrolarında fazla mesai ücretlerinin hesaplandığı bir bölüm vardır. Fazla mesailerin maaşa eklenerek banka yolu aracılığı ile ödenmesi bazı sorunlara neden oluyor. İşçi ile işveren arasında imzalanan İş sözleşmelerinde fazla mesai ücretinin maaşa dahil olduğu ve ek olarak herhangi bir ödemenin yapılmayacağı kararlaştırıla biliniyor. 

Bu nedenle fazla mesai yapan çalışanın maaşının yüksek olması gerekir. Ancak maaş ödemeleri incelendiğinde herhangi bir artış gözle görülmemektedir. Asgari ücret ile çalışan bir işçinin iş akdinde fazla mesai ücretinin maaş ile birlikte, maaşa ek olarak ödendiği yazılsa  dahi bu geçersiz olarak kabul edilir. Çünkü asgari  temeline bu durum aykırı olacaktır.

Kimlere Fazla Mesai Ücreti Ödenir?

 İşveren  bütün işçilerine fazla çalışma ücreti ödenmek zorunda mıdır? İş sözleşmesinde bu husus ile ilgili herhangi bir kayıt var mı diye bakılması gerekir. Sadece iş sözleşmesinde fazla mesailerin maaşa dahil olduğunun yazılı olması yeterli olmayıp işçinin de bu durumu kabul etmiş olması ve yazılı bir beyanının özlük dosyasında bulunması gerekir.

Fazla Mesai Yapanlara Ne kadar Ücret Verilmelidir?

İş sözleşmesinde fazla çalışma ücretinin aylık ücrete dahil olarak kararlaştırılabilmesi için işçinin almış olduğu  ücretinin aynı işi yapan emsal yani aynı konumda bulunan çalışanlara göre önemli bir ölçüde yüksek belirlenmiş  olması gerekmektedir. Bu belirleme yapıldığı takdirde çalışan o ay fazla çalışma yapsın veya yapmasın fazla çalışma ücretine hak kazanacaktır ve hakkediş olarak bunu talep edebilecektir. Asgari ücret ile çalışan bir işçinin fazla çalışmalarının maaşa dahil olduğu iş sözleşmesinde bir madde olarak yazılmış olsa dahi bu durum asgari ücret tanımına uymadığı için geçersiz sayılacaktır.

Fazla çalışma ücretinin aylık alınan maaşa dahil olması çalışanın ne kadar çalıştığı dikkate alınmaksızın sürekli aynı ücreti alması gerektiği anlamına gelmemektedir. İş Kanununa göre yılda 270 saatten fazla süreyle fazla çalışılması hukuka aykırı aykırıdır. Yani bir kişi yılda toplam en fazla iki yüz yetmiş saat fazla çalışma yapabilmektedir. 270 saatin üstündeki fazla çalışmalar kanuna aykırılık teşkil edeceğinden kabul edilmemektedir.  Bu durum hayatın olağan akışına aykırı olduğu için hukuk kurallarına aykırı kabul edilir. Yargıtay kararları da bu yöndedir.

Gelişmelerden Haberdar Olun

@