Çalışma hayatında 10 yıl boyunca sigortalı olarak çalışmış olanlar için erken emeklilik imkanı söz konusu olabilmektedir. Bu durum, bazı şartları yerine getiren kişilere emeklilik hakkı tanımaktadır. Milyonlarca çalışan, bu konuda merak ettiği detayları araştırmaktadır.

Borsada Dalgalı Seyir: Endekslerde Değişimler Borsada Dalgalı Seyir: Endekslerde Değişimler

Özellikle sigorta başlangıç süresi, erkek ve kadınlar için belirlenen prim gün tablosuyla büyük önem taşımaktadır. İşte, bu konuda bilinmesi gerekenler:

10 Yıllık Sigortalılık Süresi ile Erken Emeklilik

Prim gün sayısı yeterli olmayan ancak yaş nedeniyle bu sayıyı tamamlama şansı olmayan kişiler, "yaştan emekli" olabilmektedir. Şartlar, ilk sigorta başlangıç tarihine göre değişiklik göstermekle birlikte, 10 yıl (3600 gün) çalışarak emekli olmak mümkün hale gelmektedir.

Normal emeklilik koşullarının dışında, yaşları ilerlemiş ancak prim gün sayısı az olan kişiler için "yaştan emeklilik" uygulaması bulunmaktadır. Yaştan emeklilikte, daha düşük prim ödeyerek emekli olma imkanı söz konusudur. Hatta sadece 10 yıl çalışmış olan bir kişi bile yaştan emeklilik hakkına sahip olabilmektedir. Bunun için ise erken yaşta sigortalı olmak gerekmektedir.

Yaştan Emeklilik Nedir?

Yaştan emeklilik, belirli bir yaşa gelmiş ve normal emeklilik için gerekli prim ödeme süresini tamamlayamamış, yani yeterince çalışamamış kişilere sağlanan bir haktır. Prim gün sayısı yetersiz olan ve bu nedenle emekli olamayan, ancak yaşı nedeniyle prim ödeme süresini tamamlama imkanı kalmamış kişiler, yaştan emeklilik hakkından faydalanabilmektedir.

Yaştan Emeklilik Şartları

Yaştan emeklilik şartları, ilk kez sigortalı olunan tarihe göre değişiklik göstermektedir. 9 Eylül 1981'den önce ilk kez sigortalı olan kadınlar ve yine 23 Mayıs 2002 itibarıyla 15 yıl sigortalılık süresi bulunan kadınlar, 50 yaşında ve 3600 prim günüyle emekli olabilmektedir. Diğer yandan, 9 Eylül 1976'dan önce ilk kez sigortalı olan erkekler ve yine 23 Mayıs 2002 itibarıyla 15 yıl sigortalılık süresi bulunan erkekler, 55 yaşında ve 3600 gün primle emekli olabilmektedir.

Daha sonradan sigortalı olan kişiler de 10 yıl (3600 gün) çalışarak emekli olma hakkına sahiptir. Ancak aynı zamanda 15 yıllık sigortalılık süresi şartı da gerekmektedir. Bununla birlikte, daha sonradan sigortalı olan kişilerin yaş haddi de yükselmektedir. Örnek olarak, 1 Ocak 1990 tarihinde ilk kez sigortalı olan bir erkek çalışan, 3600 gün primini 1 Ocak 2018'de doldurmuşsa, 15 yıllık sigortalılık süresini ve 60 yaşını doldurma şartını yerine getirerek yaştan emekli olabilmektedir.

Bu durumda, 10 yıllık sigortalılık süresine sahip olanlar için erken emeklilik fırsatı doğmaktadır. Ancak her durumda belirli şartlar ve süreler göz önünde bulundurulmalıdır. İlgilenen çalışanlar, kendi durumlarına uygun emeklilik süresini ve şartlarını öğrenmek için SGK tarafından belirlenen prim gün tablosunu inceleyebilirler.