Artan fiyatlara karşı rekabet kurumunun aldığı tedbirler ve soruşturmalar karşısında geçtiğimiz yılın Ekim ayında rekabet kurumu 15 zincir markete 2.7 milyar TL’lik idari para cezasına çarptırmıştı. Rekabet Kurumu’nun rekor seviyelerdeki kestiği ceza Bim’e 958 milyon TL,  A101’e 647 milyon TL, Migros’a 518 milyon TL, Şok’a 384 milyon TL Carrefoursa’ya 142 milyon TL olarak belirlenmiştir. Bazı marketlerin bu cezaya itiraz edeceği açıklanmıştı. Rekabet Kurumu’nun bazı şirketlerin rekabeti ihlal ederek marketlerin veya şirketlerinin fiyat koordinasyonu yaptığını görmüş ve buna bağlı olarak idari para ceza kesilmişti.

Ünlü market zincirlerinin kendi aralarında Savola aracılığıyla fiyatların ve fiyat geçişlerinin koordinasyonu sağlandı ve piyasanın organize edildiği rekabet kurumu tarafından tespit edilmişti. Tüm bu yaşananlardan sonra Migros, Carrefoursa ve Bim idari para cezasına iptal ve yürütmenin durdurulması için açtığı davadan kötü haber geldi. Rekabet kurulunun aldığı kararda Savola aracılığı ile elde edilen muhtelif markaların içinde bulunduğu sıvı yağların fahiş fiyatlı satışı sağlandığı ve vatandaşın mağdur edildiği tespit edildi. İş birlikçilerin piyasayı bu şekilde organize ederek fahiş fiyat uygulaması sonucunda idari para cezalarının ödenmesi yönünde karar netleşti.

BİM, Migros ve CarrefourSA Kötü Haber
Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yapılan açıklamada mahkeme kararı şu şekildedir. Migros ticaret anonim Şirketi, CarrefourSA Carrefour Sabanca ticaret merkezi anonim Şirketi ve Bim birleşik mağazalar anonim Şirketinin Ankara’da bulunan idari Mahkemesi‘ne yaptığı rekabet Kurumu’nun aldığı karara karşın iptal ve yürütmenin durdurulması talebi için açtığı davaya karşın yürütmeyi durdurulması isteğine red cevabı geldi. İdare mahkemesince Savola gıda Sanayi ve ticaret anonim şirketin de aralarında bulunduğu dava da yürütmenin durdurulması istemine karşı ret cevabı verildi.

Haksız rekabet ve vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi yönünde açılan idari para cezalarının ödenmesine verilen karardan zincir marketler büyük bir zarara uğradı. Yapılan itirazların kabul edilmemesi mahkemeye sunulan delilerin yeterli bulunması alınan karar da etkili oldu.

Rekabet Kurulunun Kararına İtiraz Talebine Red Cevabı
Rekabet kurulu fahiş fiyat politikası Uyguladığı gerekçesiyle zincir marketlere toplamda 2,7 milyar liralık para cezasında bulunmuştu. Rekabet Kurulu’nun 208 sayfalık raporda market yöneticilerinin WhatsApp yazışmalarını bularak delil göstermesine rağmen Bim, CarrefourSA. Migros kurulları tarafınca cezalara itiraz etmişti. Edilen itirazda Masak tarafından elde edilen delillerin rekabet soruşturmasında kullanılmasının yanlış olduğu, hukuka aykırı bir şekilde verilen tedbir kararı ile elde edilen delillerin geçerliliği olmayacağını savunma ve istem yazısında isnat edilen iddiaların açıkça belirtilmediği karar kapsamında ilgili ürün ve coğrafi pazar tanımlanması yapılmadığı ifade edilmişti.

Kuyumcular ortalığı ateşe verdi: Gram altında 1.900 lira çok uzak değil! Fiyatlara sakın aldanmayın Kuyumcular ortalığı ateşe verdi: Gram altında 1.900 lira çok uzak değil! Fiyatlara sakın aldanmayın

Ancak mahkemeye yapılan itiraz metnine karşın değerlendirmeler yapıldı. Migros ticaret anonim Şirketi, CarrefourSA Carrefour Sabancı ticaret merkezi anonim Şirketi ve Bim birleşik mağazalar anonim şirketinin Ankara idare Mahkemesi nezdinde rekabet Kurumu’nun rekabet ihlali nedeniyle almış olduğu cezai işlemin iptaline karar verildi.  Ayrıca yürütmenin durdurulması talebine karşın açmış oldukları davada yürütmenin durdurulması istemine karşı red cevabı geldi.

Zincir marketlerin bu itirazına red cevabının gelmesi ile rekabet kurumunun çarptırdığı para cezalarının en kısa sürede ödenmesi gerektiği haberi zincir marketlere gecikmeden geldi. Rekabet kurumunun resmi internet sitesinde yayınlanan haber rekabet kurumunun haksız kazanç elde etme ihlali nedeni ile verdiği kararına karşı zincir marketlerin açtığı karşı davanın red edildiği ve yürütmenin durdurulması kararı yayınlandı. Aynı zamanda Savola Gıda Sanayi ve ticaret Anonim Şirketinin açtığı davaya karşın yürütmenin durdurulması kararına varıldı.