Ekonomi ile alakalı olarak görüşülen torba kanun teklifi Türkiye Büyük millet meclisi sanayi ve ticaret komisyonunda görüşülerek kabul edildi. Yapılmış olunan teklifte ise Hazine ve maliye Bakanlığı’nın 2022 yılına ait borçlanma yetkisi ise 200 milyar lira ilave eden düzenlemede torba teklifte yerini aldı.

Teklifte elektrik piyasası kanunu ile bazı kanunlarda ve 375 sayılı kanun hükmünde kararname de değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ile birlikte Türkiye Büyük millet meclisi sanayi enerji ticaret tabi kaynaklar bilgi ve teknoloji komisyonunda görüşülerek kabule hak kazandı.

Bankalarda Yeni ATM Dönemi Bankalarda Yeni ATM Dönemi

Kamu Finansmanı Ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Geçici Olarak Eklendi

 Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın borçlanma yetkisine ise 200 milyar lira kadar bir mebla ilave edilecek. Bu kanun ile birlikte 293 milyar lira civarında olan borçlanma yetkisi toplamda 493 milyar seviyelerine kadar yükseltilebilecek. Teklif ile birlikte Türkiye denizcilik işletmeleri anonim şirketi ve aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü’ne ait olan bir kısım limanlarında işletme hakkı verilmesi ya da devri yönetimi ile özelleştirmeleri sonucunda imzalanmış bulunan ve 49 yıldan az süreli sözleşme süreleri de yine 49 yıl olarak sabitlenecek.

Buna ek olarak bir sözleşmenin imzalanabilmesi için ise işletmeci olan şirketlerin ise işletme hakkını doğuran sözleşmeden kaynaklanan tüm ekonomik yükümlülüklerini eksik olmadan yerine getirmiş olma şartları ve işletme hakkını doğuran sözleşmeden kaynaklı olabilecek herhangi bir davalarının feragat etmelerini gerektirecek.

Aynı zamanda işletmeci olarak görev yapan şirketler özelleştirme sözleşmelerinde bahsi geçen yatırım şartlarına ek olarak da sözleşme bedelinin ’u kadar limancılık faaliyetleri ile ilgili olabilecek yatırım yapma ve bu yatırımları ek sözleşmelerle birlikte imzalama sürecinden itibaren 5 yıl içerisinde de gerçekleştirmek zorunda bırakılacak.