Memur ve Memur Emeklileri Temmuz'da Zam Bekliyor! Memur ve Memur Emeklileri Temmuz'da Zam Bekliyor!

Binlerce lira yarın hesapta! Hemen bakın! TC vatandaşı olan herkese az önce belini doğrultacak müjde! Acil olarak birçok aile destek görmeden yaşamlarını sürdürebilecek durumda ne yazık ki değiller. Ardı ardına tüm dünyada patlayan sorunlar devlet desteği olmadan ayakta duramayan bir kesim yarattı. Aile içinde işsiz birey sayısında artış oldu.

Yardım Alma Koşulları Nelerdir?

Yardım alma koşullarının başında aile içi ortalama gelir gelmektedir. Bu miktar şöyle hesaplanır. Ailede çalışan kişilerin gelirleri toplanır.

Buna farklı gelir girdileri varsa örneğin ev kirası, zeytin ağacı başına yaklaşık gelir vs. hepsi birbirine eklenir. Son bulunan rakam ailedeki kişi sayısına bölünür. 

Bu ortalama gelir sıfır ise en yüksek yardım yapılmaktadır. Kademeli olarak gelir yükseldikçe yardım miktarı da artmaktadır. Ön koşul gelirin düşüklüğü olmaktadır.

Bunun dışında bazı koşullarda vardır. Aileden kimsenin kamuda çalışmıyor olması şartlardan biridir. Buna ailede muhtar olması da eklenmektedir.

Diğer bir koşul, yardımı hak edenlerin devlete ait yetiştirme yurdunda kalmıyor olması gelir.

Aile bireyleri cezaevinde olur ya da askerlik yapıyorsa devlet tarafından iaşeleri karşılandığı için yardımı hak edemezler.

Diğer önemli bir kıstas ise TC vatandaşı olmaktır. TC vatandaşı olmayanlar almayı hak etmezler.

haber24.com özel haber