Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, genç girişimcilerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri sektörlerinde projelerini hayata geçirebilmeleri için önemli bir destek programı başlatılmıştır. Bu program kapsamında, öğrencilerin başvurularının uygun bulunması durumunda 250 bin TL'ye kadar hibe desteği sağlanacak.

300 MİLYON TL'LİK HİBE SAĞLANACAK

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıklamasına göre, kırsal bölgelerde yaşayan veya yaşamayı taahhüt eden genç girişimcilere yönelik olarak tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri sektörlerinde eğitim veren üniversitelerin fakülte ve meslek yüksekokulları ile lise ve benzeri okullardan mezun olan kişilere destek sağlanacaktır. Bu destekle birlikte genç girişimciler, sektördeki bilgi ve deneyimlerini kullanarak kırsal ekonomiyi canlandırmaya ve sürdürülebilir tarım faaliyetlerini desteklemeye katkı sağlayabilecekler.

Opel SUV Modelleri: Fiyat-Performans Dengesiyle Dikkat Çekiyor Opel SUV Modelleri: Fiyat-Performans Dengesiyle Dikkat Çekiyor

Başvuruların titizlikle değerlendirilmesi sonucunda 1200 proje, hibe desteği almaya hak kazanmıştır. Bu projelere toplamda 300 milyon TL'lik bir hibe sağlanacaktır. Desteklenen projeler, tarım sektörünün gelişimine katkı sağlayacak ve kırsal ekonomiyi destekleyecektir.

Özellikle hayvansal, bitkisel, su ürünleri, coğrafi işaretli ürünler ve geleneksel ürün üretimi alanlarında faaliyet gösteren projelere büyük bir önem verilmektedir. Bu destekler, ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi, depolanması gibi projeleri de kapsayacaktır. Bakanlık, katma değeri yüksek ve sürdürülebilir tarımsal üretimi teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Proje başvuruları arasında en fazla projeden faydalanan il, 33 projeyle Konya olmuştur. Onu sırasıyla 32 projeyle Şanlıurfa, 28 projeyle Diyarbakır, 26 projeyle Ankara ve 25 projeyle İzmir takip etmektedir. Bu illerde gerçekleştirilecek projeler, bölgesel kalkınmaya ve tarım sektöründeki potansiyelin değerlendirilmesine önemli katkılar sağlayacaktır.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın genç girişimcilere sağladığı bu hibe desteği, tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri alanlarında eğitim veren üniversitelerin fakülte ve meslek yüksekokullarının yanı sıra lise ve dengi okullardan mezun olan kişilerin girişimcilik potansiyelini desteklemeyi hedeflemektedir. Bu sayede gençlerin tarımsal üretim, hayvancılık, gıda ve su ürünleri sektörlerinde projelerini hayata geçirmeleri için önemli bir fırsat sunulmaktadır.

Bakanlık tarafından sağlanan hibe desteği ile gerçekleştirilecek projelerin, sektörde yenilikçi fikirlerin geliştirilmesine ve sürdürülebilir tarım faaliyetlerinin desteklenmesine büyük katkı sağlayacağı öngörülmektedir. Genç girişimcilerin bu desteklerden yararlanarak kırsal bölgelerde yeni iş imkanları yaratmaları ve tarım sektörünün kalkınmasına önemli bir ivme kazandırmaları beklenmektedir.