Stok takip programı nedir? Stok takip programı nedir?

Birçok vatandaşın uzun zamandan beri beklediği emeklilikte yaşa takılanların düzenlemesinde bir sonuca varılırken staj ve çıraklık konularındaki mağdurlar için yeni gelişmeler de yaşanmış durumda. Devletin emeklilikte yaşa takılanların kapsamının belirli bir sınırda tutulması ile stajyer çıraklar yasaya herhangi bir şekilde dahil edilmedi ve ünlü müşavirler de bu çözüm yolunun bir şekilde olması gerektiğini ifade ettiler.

Emeklilikte Yaşa Takılanların Sınırı Dar Tutuldu

 Devletin seçimlerinin hemen öncesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüştüğü ve onaylamış olduğu emeklilikte yaşa takılanlar konusundaki yasa çok dar kapsamlı olması ve kademeli primi içeride bulundurması nedeniyle birçok vatandaş tarafından tepkinin çekilmesine sebep oldu. Bu konu hakkında birçok eleştiriler ardı arkasına gelirken birçok mali müşavir de çözüm yolunun olabileceği ihtimali üzerinde durdu.

Sayın mali müşavir Aras Kara ise staj mağduru olan vatandaşlar için çözümün çok basit bir şekilde halledileceğini ortaya attı. Staj mağdurlarının konusu meslek liseleri mezunlarından avukat ve doktorlara kadar birçok vatandaşı etkileyen ve en büyük sıkıntı yaşayan kesin olduğunu ifade etti. Sorunun ise staj süresinin emeklilik süresine sayılmaması olduğunu ifade eden Sayın Aras Kara çıraklık veya stajyerlik dönemlerinde emeklilik primleri herhangi bir şekilde ödenmiyor iş kazası meslek rahatsızlığı ve genel sağlık sigortası primlerinin ödendiğine dikkat çekiyor.

Çalışılan sürenin ise emeklilikte sayılabilmesi amacı ile uzun vadeli sigorta olarak adlandırılan yaşlılık malullük ve ölüm sigortası için prim ödenmesi gerektiğini ifade ediyor. Türkiye’de değil yurt dışında staj gören stajyerlerinde Sosyal güvenlik kurumlarında yatırılan primleri kabul edildiğine dikkat çekiyor. Türkiye sınırları içerisinde staj gören çocukların ise Sosyal Güvenlik Kurumu primlerinin kabul edilmediğini ve bu durumu düzeltilmesinin istenmesi konusunda en doğal haklarının olduğunu ifadelerinde bulunduruyor.

Staj dönemlerinde Bu primlerin herhangi bir şekilde ödenmediğini ve sadece sigortanın iş kazası için meslek hastalığı için ya da genel sağlık sigortası için prim ödendiğini dikkat çekerek staj zamanı boyunca geçen sürenin emeklilikte hesaba katılmadığından yakınıyor.