Türkiye'de 2024 ve 2025 yıllarını kapsayan toplu sözleşme görüşmeleri milyonlarca memurun maaş artışlarını belirledi. Buna göre, memur maaşlarına Ocak ayında enflasyon düzeltmesiyle birlikte yüzde 15 zam yapılacak.

Memur maaş artışlarına ilişkin hesaplamalar yapılırken, yaşlı aylıkları, evde bakım ödenekleri ve engelli aylıklarındaki artışlara ilişkin hesaplamalar da yapıldı. Bu ödeneklerin de memur maaş ayarlamalarıyla uyumlu olarak artırılması öngörülüyor. Şimdi yaşlı, engelli ve evde bakım maaşlarının ne kadar olacağına bakalım.

İstanbul'da Hayat Pahalılığı Hızla Artıyor: İnsanlar Gece Aç Yatağa Giriyor İstanbul'da Hayat Pahalılığı Hızla Artıyor: İnsanlar Gece Aç Yatağa Giriyor

TAHMİNİ MEMUR MAAŞI

maas-promosyonu-3-1668086629

Ocak ayında memur maaşlarına yapılacak zammın kapsamını belirlemek üzere hesaplamalar devam etmektedir. Memur maaşlarının yüzde 15'lik bir artışa tabi olacağı belirlenmiştir. Bununla birlikte, enflasyonu hesaba katmak için ek bir ayarlama yapılacaktır. Merkez Bankası tarafından yapılan son beklenti anketine göre yılsonu enflasyon oranı yüzde 59,46 olarak öngörülmektedir. Bu rakam baz alındığında, enflasyonun 2023 yılının ikinci yarısında yüzde 33,13'e ulaşacağı tahmin edilmektedir. Temmuz ayında uygulanan yüzde 6'lık maaş zammı düşüldükten sonra memurların yaklaşık yüzde 40'lık bir enflasyon farkı alacakları öngörülmektedir.

DESTEK ÖDEMELERİNDEKİ ARTIŞ NE KADAR OLACAK?

Devlet memurlarının maaşlarında ocak ayında yaşanacak artış, evde bakım sektörüne de yansıyacak. Halihazırda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı evde bakım hizmetleri için 5.098 TL maaş ödüyor. Ancak ocak ayında yapılacak zamla birlikte bu rakam 7.290 TL'ye yükselecek. Bu düzenleme Ocak ayından itibaren geçerli olacak.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, evde bakım hizmetinin yanı sıra, sosyal güvencesi olmayan 65 yaş ve üzeri bireylere yaşlı aylığı da veriyor. Halihazırda bu sosyal yardım 2.348 TL tutarındadır. Ancak Ocak ayında memur maaşlarında yapılan artışa paralel olarak yaşlı aylığı 3.360 TL'ye yükseltilecektir. Halen yüzde 46 ile yüzde 69 arasında değişen oranlarda engeli bulunan bireyler 1.874 TL engelli aylığı almaktadır. Ancak Ocak ayından itibaren bu miktar 2.680 TL'ye yükselecek. Yüzde 70 ve üzeri engeli olan vatandaşlara ise Aile Bakanlığı tarafından 2.811 TL engelli aylığı bağlanıyor. Ocak ayından itibaren bu tutar da artış göstererek 4.020 TL'ye ulaşacak.