Türkiye’de Bankacılık Kanunlarına göre 10 yıl boyunca hiç hareket görmeyen hesaplar, YTM’ye devrolur. Ziraat Bankası da 2023 yılı içerisinde ilgili mevzuata göre devrolacak hesaplar için internet kanalıyla duyuru yaptı. Bu duyuruyu görmeyen kişilerin hesapları 2023 yılı içerisinde devrolabilir.

 Hesabı Olanların Yapması Gerekenler

 Bankanın internet sayfasında düzenlenen arama motoruna kişiler Ad Soyad ve istenen kişisel bilgilerini giriş yaparak zamanaşımı listesinde olup olmadıklarını öğrenebiliyorlar. Listede ismi olan müşterilerin bir an önce banka şubelerine giderek hesapları hakkında bilgi alması gerekiyor.

 Banka Kanalıyla Hangi Açıklama Yapıldı?

 22.04.2021 tarihli 31462 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış olan kanuna göre; Mevduat hesap sahibinin hesabıyla alakalı bulunduğu en son talep, müracaat tarihinden itibaren 10 yıl geçmesi durumunda Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne devredilir.

Zamanaşımına uğrayacak mevduat hesapları listesinde isimleri bulunan müşterilerin devir tarihinden önce ivedilikle şubelerimize başvurarak işlem yapması gerekmektedir. Aksi halde hesapları YTM sorumluluğundaki mevduat sahibi adına devredileceği ifade edilmiştir.

13 milyon emekliye Ekim ayı sonuna kadar ek ödeme olacak! 13 milyon emekliye Ekim ayı sonuna kadar ek ödeme olacak!

 Mevzuat Bu Konuda Ne Diyor?

 Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliği’ne göre; Mevduat toplamakla görevli kuruluşlar zamanaşımına uğrayan yatırımları kişiler namına açılacak hesaplara zamanaşımına uğradıkları ayın sonuna kadar devretmekle yükümlüdür.

Yatırım sahibi kişinin müracaat etmesi halinde ise, Takas bank ve Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki bakiye üzerinden iade talebi olan yatırımcının iadeli taahhütlü talebi üzerine iade edilir.

İletilecek dilekçede ise;

  • Yatırımcının kimlik numarasını içeren kimliği, mirasçı ise mirasçılık belgesi,
  • İkametgâh adresi
  • İade talep edilecek mevduat bilgisi

Yer almalıdır.

Hak sahibi eğer tüzel kişiyse;

  • Tüzel kişiliğin unvanı ve Vergi numarası
  • Tüzel kişiliği temsile yetkili olan şahısların kimlik bilgileri ve imza beyannameleri
  • Tüzel kişiliği temsile yetkisini gösteren belge

yer alır.

Takas bank  ve MKK sorumluluğunda alacakları olanların iade talebini yaptıkları tarihten itibaren bir sonraki ayın 15’ine kadar yapılır. Aktarım günü resmi tatile denk gelirse eğer ,ödeme bir sonraki iş günü yapılır.

İadesi yapılan hesap türleri ise; vadesiz hesap, aracı kuruma bağlı ise yatırım hesabı bankada bulunan hisse senetleridir. Devrolacak mevduat hesapları içerisinde hesabınızın olup olmadığını öğrenmek için lütfen Ziraat Bankasının sitesindeki ilgili kısma adınızı yazarak sorgulama yapınız.