Emeklilere Özel Nakit Promosyon Fırsatı: Garanti BBVA Emekli Promosyon Kampanyası Emeklilere Özel Nakit Promosyon Fırsatı: Garanti BBVA Emekli Promosyon Kampanyası

Daha öncelerde %1 olarak kaydedilen yükseköğretim mezunu oranı 50 yıl aradan sonra gibi ciddi bir rakam da arttı. Orta yaş Türkiye’de 1935 yılında %21,2 oranlarındayken bu oran 2021 yılına gelindiğinde %33,1’lere ulaştı. Türkiye’de 1970’te %1 olan lisans mezunları oranı ise 2021 yılına gelindiğinde ,6 gibi ciddi bir orana yükseldiği kaydedildi.

Türkiye’de yaşanan ve şehirlerarası göç eden nüfus oranı ise geçen yıl ile bu o yıl kıyaslandığında %3.28 oranlarına çıkarak toplamda 2 milyon 777.797 kişi olarak kayıtlara geçti. Nüfusun ise yüzde 47,5’ini erkekler oluştururken nüfusun %52,5’ini ise kadınlar oluşturuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu Nüfus Ve Konut Sayı Verilerini Açıklıyor

 Türkiye’de her yıl değişkenlik gösteren nüfus piramitleri nüfusun yaş ve cinsiyet yapısında oluşan değişimi gösteren grafikler ile kendini ifade ediyor. Türkiye’de ise 1935 yılında 1960 yılında 2000 yılında ve 2001 yılındaki nüfus piramitleri araştırıldığında sağlık alanında büyük orandaki gelişmelere yaşam standartlarının ve refah düzeyinin artmasına bağlı olarak doğurganlığın ve ölüm hızının azalması ile birlikte yaşam süresinin artması nüfusu şekillendirdiği ortaya çıkıyor.

Sonuç olarak yaşlı nüfus artarak ortanca yaş yükseldi ve çocuk ile gençlerin toplam nüfustaki payı da gün geçtikçe azaldı. Türkiye’ye bakıldığında oransal olarak yaşlı nüfus yapısına sahip ülkelere göre hala daha genç nüfusa sahip olsa da ülke genelinde yaşlı nüfusun sayısı oldukça fazla olduğu tespit edildi. Türkiye’deki nüfusun yaş yapısının değerlendirilmesi açısından çok önemli göstergelerden biri olan ortanca yaşın oranı da Türkiye’de 1935 yılında %21,2 olurken yıl 2021’e geldiğinde ise bu oran %33,1’e yükseldi.

Yine Türkiye’de cinsiyetlere göre yaş ortalaması bakıldığında 1935 yılında erkeklerde ,1 olan oran ortanca yaşın ise 2021 yılına bakıldığında %32,4’e kadınlarda ise 1935 yıllarına bakıldığında %23.4 oranlarındayken yıl 2021’e bakıldığında bu oran 33.8’e yükseldiği görüldü.