Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) yönelik düzenlemenin uygulamaya konması ile milyonlarca vatandaş çifte maaş hayali kuruyor. Bu hayalin gerçekleşmesi an meselesi. Yargıdan EYT’li vatandaşlara müjde geldi. Mahkemeden önemli bir karar çıktı. 

Uzun süre boyunca çalıştığı işyerinden emeklilik nedeni ile ayrılan kişilerin emekli çalışmıyoruz denilerek çıkarılan işçiye mahkemeden müjdeli haber geldi. 25 yıl boyunca çalıştığı işyerinden emekli çalıştırmıyoruz düşüncesi ile çıkarılan işçiler mahkemeden gelen karara seviniyor. Mahkemeden gelen karara göre işyerinde emekliliği hak eden kişinin işten çıkarılmasına yönelik objektif bir kararın bulunmadığı öne sürüldü. 

Uzun yıllar boyunca gençliğini verdiği fabrikadan emekli olması nedeni ile işten çıkarılan işçi durumu iş mahkemesine taşıdı. Açılan davayı kazanan işçi, birçok kişiye örnek teşkil etti. Davacı emekli işçi açmış olduğu davayı kazanarak emekli olduktan sonra da çalışmaya hak kazandı. 

Çalışan Annelere 325 Euro Destek: SGK ve AB İşbirliği ile Hayata Geçen EDU-CARE II Projesi Başvuruları Başladı Çalışan Annelere 325 Euro Destek: SGK ve AB İşbirliği ile Hayata Geçen EDU-CARE II Projesi Başvuruları Başladı

Emekli olmasından dolayı fesihlere ilişkin yönetim kurulu tarafından alınan kararın objektif olarak uygulanmadığını davalı işveren tarafından yapılan feshin geçerli olmadığı öne sürülerek kişinin işe iadesine ve ortaya çıkan mali sonuçlarında karşılanmasına karar verilmesini istedi. 

Davalı şirket avukatı tarafından iş akdinin geçerli nedenlere dayandığını iddia ederek davanın reddini savundu. Mahkeme tarafından verilen karar ise işveren tarafından yapılan feshin geçerli bir nedene dayanmadığı gerekçesi ile davanın kabulüne karar verdi. 

Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi tarafından alınan karar emsal teşkil ederek verilen karara imza atmış oldu. Alınan karar ile şu ifadelere yer verildi: ”işveren tarafından ispat yükümlülüğü yerine getirilmesi için öncelikli olarak feshin hangi şartlara uyduğu konusunda geçerli bir kanıt sunması gerekir. Olayda davacı kişinin 04.11.1996 ile 30.03.2021 tarihleri arasında çalışma gerçekleştirdiği ve 08 kodu ile çıkış verildiği bildirilmiştir. Emekliliği gelen işçinin iş sözleşmesinde objektif olarak fesih işleminin uygulanmadığı, fesih nedeninin ise açık kesin bir biçimde belirtilmediği, bunun yanı sıra davacı ile aynı statüye sahip kişilerin emekliliği gelmesine rağmen çalışmaya devam ettirildiği belirtilmiştir. Davanın usul ve esas yönünden hukuka uygun olduğu anlaşılmış ve buna göre karar verilmiştir.” İfadelerine yer verildi.