Son Dakika: MTV, GSS, PRİM hepsi tarih oluyor... Borcu olanlara bayram havası esiyor! Kamuya olan tüm borçları kapsayan yasada önemli bazı tarihler var. Yasayla sağlanan avantajlardan yararlanmak için bu tarihlere dikkat etmek önem taşıyor. İşte yapılandırma imkanından yararlanmak için kritik önemdeki tarihler…

* 31 ARALIK 2022: Yapılandırma yasası bu tarihe kadar olan borçları kapsıyor. 31 Aralık 2022 ve öncesine ait kamuya ait borçlar yapılandırılabilecek. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı tahsil dairelerince takip edilen alacaklardan vadesi 31 Aralık 2022'den önce olduğu halde 1 Ocak 2023 itibarıyla ödenmemiş ve tüm tahsil daireleri itibarıyla asli ve feri toplamı 2 bin lira ve altında bulunanların tahsilinden vazgeçilecek.

* 31 MAYIS 2023: Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) dahil vergi ve prim borçları, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol geçiş cezaları, belediyelere olan borçları yapılandırmak için son başvuru tarihi.  

* 30 HAZİRAN 2023: Yapılandırılan borçları peşin olarak kapatmak ya da ilk taksiti ödemek için son tarih. Borçların gecikme zamları, cezaları silinecek. Esas borç ait olduğu döneme göre güncellenerek ödenecek. 1 Kasım 2016’dan önceki dönemler için Yİ-ÜFE'deki aylık değişim oranları, 1 Kasım 2016’dan itibaren ise aylık yüzde 0.75 oranı esas alınacak. Yapılandırılan borçlar 12, 18, 24, 36 veya 48 eşit taksitte ödenebilecek. Bu durumda Yİ-ÜFE tutarı ile güncellenen borç, 12 eşit taksit için 1,09; 18 eşit taksit için 1,135; 24 eşit taksit için 1,18; 36 eşit taksit için 1,27; 48 eşit taksit için 1,36 katsayısı ile çarpılacak. Bulunan tutar taksit sayısına bölünerek aylık dönemler halinde ödenecek taksit tutarı hesaplanacak. Yapılandırılan borcun peşin ödenmesi halinde katsayı uygulanmayacak. Faiz, gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarların yüzde 90'ının tahsilinden vazgeçilecek. Eğer borç idari para cezası ise aslından da yüzde 25 indirim yapılacak.

Borsada Dalgalı Seyir: Endekslerde Değişimler Borsada Dalgalı Seyir: Endekslerde Değişimler

* 31 TEMMUZ 2023: Hiç gelir testine girmemiş kişilerin bu tarihe kadar başvurmaları halinde Genel Sağlık Sigortası primleri test sonucuna göre ilk tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirilecek. Bu sayede teste girilip hane içinde kişi başına düşen gelir 3 bin 336 liradan az çıkarsa, borç silinebilecek.

* 31 AĞUSTOS 2023: Aralık 2022 ve öncesi döneme ait Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bu tarihe kadar borçlarını gecikme zammı ve cezasız ödeyebilecek.

* 30 EYLÜL 2023: Araç muayenelerini süresinde yaptıramamış olanlar, bu tarihe kadar bu muayenelerin yapılması şartıyla muayenede gecikilen her ay ve kesri için alınan yüzde 5 fazla yerine Yİ-ÜFE oranları, düzenlemenin yayımı tarihinden sonra ise aylık yüzde 0.75 oranı kullanılarak bulunan tutarı ödeyecek.

DEPREMZEDEYE DESTEKTE 31 TEMMUZ KRİTERİ

Yapılandırma yasasına depremzedelere ilişkin bazı destekler de eklendi. Bu destekler için de 31 Temmuz tarihi önem taşıyor. Yasaya göre; depremden kendisi, eşi, çocuğu veya anne ve babası etkilenen hizmet erbabına, işverenler tarafından bu tarihler arasında mevcut ücret, prim, ikramiye gibi ödemelerine ilave olarak yapılan ayni yardımlar ile 50 bin lirayı geçmeyen nakdi yardımlar prime esas kazanca dahil edilmeyecek. Bu yardımlar üzerinden gelir ve damga vergisi alınmayacak.

Mücbir sebep hali ilan edilen yerlerdeki ticari işletme, ticaret şirketleri ve şubelerin deprem nedeniyle ticaret sicili müdürlüklerinde gerçekleştirecekleri işlemlerde, 31 Temmuz’a kadar harç ve bu işlemlere bağlı ücret ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ilan ücreti alınmayacak. Mücbir sebep hali ilan edilen yerlerde depremden zarar gören esnaf ve sanatkarların ekonomik faaliyetlerine devam etmelerine katkıda bulunmak için 31 Temmuz’a kadar, esnaf sicil müdürlüklerinde yapacakları tescil, terkin, tadil, sicil tasdikname işlemlerinden harç ile sicil gazetesi ilan ücreti alınmayacak.

haber24.com özel haber