15000 TL ödeme verilecek! Son dakika açıklandı! 15000 TL ödeme verilecek! Son dakika açıklandı!

Bakanlıktan yapılan açılma ile işsizlik ödeneği hakkında gerekli açıklama geldi. Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinden faydalanan vatandaşların hesaplarına yatmaya başladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre kısa çalışma ödeneğinden faydalanan kişilerin hesaplarına yatacağı bilgisi verildi. Yapılacak olan ödemelerin banka aracığı ile kişilerin hesaplarına aktarılacağı bilgisi verildi. IBAN bilgisi bulunmayan veya eksik bilgi olması ve hatalı bilgi olması halinde gerekli açıklamalarda bulunuldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işsizlik ödeneği ile ilgili açıklamayı yaparak ödemelerin yakın zamanda hesaplara aktarılacağı ifade edildi. PTT üzerinden ödemelerin yapılabilmesi için IBAN bilgilerinin güncellenmesi gerekiyor. Hatalı eksik bilgi bulunması halinde gerekli düzeltmelerin yapılması gerekir.

Kısa Çalışma Ödeneği

Kısa çalışma ödeneği, ülkemizde pandemi döneminde ekonomik yönden ön plana çıkan olumsuzluklara karşı alınan tedbirler sonucu uygulamaya koyulan gelir desteği sağlayan uygulamadır. Ekonomik, sektörel, bölgesel kriz ya da zorlayıcı sebeplerden dolayı haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak 3 te 1 i olarak azaltılması veya devamlılık şartı aramadan işyerinin faaliyetlerinin tamamen ya da kısmen durdurulması halinde en fazla 3 ay boyunca çalışmayan kişilere verilen ödemedir. Uygulamaya koyulan kısa çalışma ödeneği İşsizlik Sigortası Kanununda düzenlenmiştir. Ek 2. Maddesinde yer alan uygulama sigortalı olarak çalışan kişilere, çalışmadıkları gün kadar ücret ödemesi yapılır. Yapılacak ödeme işsizlik sigortası fonundan çalışanlara ödenir. Çalışılmayan süre için ödenecek tutar, çalışan kişinin prime esas kazancına denk gelen tutarın %60 kadardır.

Kısa Çalışma Ödeneğinden Faydalanma Koşulları Nelerdir?

İşveren, genel  ya da bölgesel olarak ortaya çıkan kriz durumlarında işyerindeki çalışma sürelerini büyük bir oranda durdurduğunu İŞKUR’a başvuru yaparak bildirir. İş müfettişleri tarafından yapılan değerlendirme sonucu uygunluk durumu araştırılır. Uygunluğun sağlanması durumunda yapılacak ödeme için onay verilir.

İşyerinde gerçekleştirilen haftalık çalışma süreleri temel alınarak 3/1 oranında azaltma veya devamlılık şartı göz önünde bulundurmadan işyeri faaliyetlerinin tamamen ya da dört hafta sure ile durdurulması halinde ödemeye hak kazanılır.