Son dakika: PTT bünyesinde çalışmak isteyenleri yakından ilgilendiren personel alım ilanları geldi. 15 Bin personel alımı yapılacak olduğu müjdesi de merakla bekleyen vatandaşlara verildi. Tabi ilanların açıklanmasından sonra 15 bin personel alımına dair şartların nasıl olacağı da pek çok kişi tarafından cevap aranılan önemli konuların başında yer aldı.

PTT şartlarına göz atıldığında KPSS ile ilgili bir taban puan şartı söz konusu olup olmadığı da haliyle başvurularını yapacak olan kişiler açısından önem arz eden konulardan biri haline geldi. PTT alımlarında başvuru yapacak olduğunuz pozisyona bağlı olarak KPSS puanları da devreye girmeye başlayacak. Fakat PTT güncel personel alım ilanları göz önüne alındığında en az 60 puan ve üstü şekilde bir puan şartının söz konusu olacağını söylemek mümkün. 

Arabam Ne Kadar Eder Öğrenmek Çok Kolay! Arabam Ne Kadar Eder Öğrenmek Çok Kolay!

PTT Personel Alımı Genel Şartlar Nelerdir?

“29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28’inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT’nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

18 yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak.

Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkum olmamak.

Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

Herhangi bir sosyal güvenli kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.”
 

haber24.com özel haber