Ufak Tüp Bile 180 TL Olmuş! Aygaz, İpragaz ve Milangaz Fiyatları Açıklandı Ufak Tüp Bile 180 TL Olmuş! Aygaz, İpragaz ve Milangaz Fiyatları Açıklandı

İSTGÜVEN güvenlik görevlisi alımı yapacak. İŞKUR kurum dışı işçi alımı ekranı üzerinden yayımlanan ilanlara baktığımız zaman İstanbul Büyükşehir Belediyesi kuruluşu olan İSTGÜVEN bünyesine bay bayan olmak üzere güvenlik görevlisi alımı yapacak. Siirt Tillo Belediyesi bağlamında ise ön lisans mezunu adaylara itfaiye eri kadrosu verildi. 2022 KPSS P93 puan türüyle müracaat yapabilecek adaylar için en az 55 KPSS puan koşulu bulunuyor. Başvuru için en az C kategorisi ehliyet koşulu yer alır iken 30 yaşını doldurmamış olmak gerekiyor. Başvurusu kabul edilen adaylar sözlü ve uygulamalı sınava alınacak. Toplamda 1 personel alımı yapılacak.

İtfaiye Eri Başvuru Genel Şartları

Başvuru yapabilmek için Sivil Savunma ve İtfaiyecilik ön lisans programından mezun olmak lazım

a) Türk vatandaşı olmak gerekir

b) Kamu haklarından mahrum olmamak lazım

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak lazım

d) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli olmamak.

f) Başvuru yapabilmek için tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. Boy ve kilo tespitleri belediyece yapılacaktır.

g) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak önemlidir

h) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak lazımdır

İtfaiye eri olmak isteyen adaylar 03/01/2023-05/01/2023 tarihleri arasında ve mesai saatleri içerisinde (08:00-12:00 / 13:00-17:00) şahsen müracaatlarını (Fakirullah Mahallesi, İbrahim Hakkı Meydanı, No:21 TİLLO/SİİRT) Tillo Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne yapmalıdır. 

Güvenlik Görevlisi Alımı Başvuru Detayları

Adaylar müracaatlarını ilanda belirti edilen müracaat adresi üzerinden 24 - 30 Kasım 2022 tarihleri arasında çevrimiçi olarak kariyer.ibb.İstanbul internet adresinden yapabilecekler.