İstanbul'da Hayat Pahalılığı Hızla Artıyor: İnsanlar Gece Aç Yatağa Giriyor İstanbul'da Hayat Pahalılığı Hızla Artıyor: İnsanlar Gece Aç Yatağa Giriyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), doğum yapan kadın çalışanlara ve sigortalı olmayan eşinin doğum yapması durumunda sigortalı erkeklere verilen emzirme ödeneği ile yeni anne-baba olan ailelere destek olmaktadır. SGK tarafından sağlanan bu ödenek, doğum yapmış olan kadın çalışanlara ve sigortalı olmayan eşinin doğum yapması durumunda sigortalı erkeklere verilen bir ödemedir. Ödenek, sigortalıların ve ailelerinin maddi açıdan desteklenmesini amaçlamaktadır.

2021 yılında SGK, emzirme ödeneği kapsamında 115 milyon 984.712 TL ödeme yapmıştır. 2022 yılının Ocak ve Temmuz ayları arasında ise 291.649 rapor karşılığında 91 milyon 747.507 TL emzirme ödeneği yapılmıştır. Bu ödemeler, SSK ve BAĞ-KUR kapsamındaki sigortalılara SGK tarafından yapılmaktadır. Kamu görevlileri ise kurumları tarafından emzirme ödeneği almaktadır.

Emzirme ödeneği, hizmet akdine tabi çalışan (4a'lı) sigortalılar ile kendi adına ve hesabına çalışan (4b'li) sigortalıların yararlanabildiği bir ödeme türüdür. Kamu görevlileri ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gereği kendi kurumları tarafından ödeme almaktadır. Emzirme ödeneği tutarı, doğum yapmış olan sigortalı kadınlar ve sigortalı olmayan eşinin doğum yapması durumunda sigortalı erkekler için 316 TL olarak belirlenmiştir.

Emzirme ödeneğinden yararlanmak için sigortalı kadının doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması gerekmektedir. Sigortalı olmayan eşin doğum yapması durumunda ise sigortalı erkeğin doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün prim ödemiş olması gerekmektedir. Ayrıca, hak sahiplerinin prim ve prime ilişkin herhangi bir borcu olmaması ve doğumun canlı gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

Emzirme ödeneğine hak kazanan sigortalılar, talep dilekçesi verme zorunluluğu olmadan otomatik olarak ödemelerini almaktadır. Ödemeler, anlaşmalı bankaya (şu anda PTT Bank) veya sigortalının hesap numarasını tanımlaması durumunda sigortalının hesabına gönderilmektedir. Hak sahipleri, ödemelerini 5 yıl içinde çekebilmektedir. SGK tarafından sağlanan emzirme ödeneği, doğum yapmış olan sigortalı kadınlara ve sigortalı olmayan eşinin doğum yapması durumunda sigortalı erkeklere yönelik bir destek ödemesidir. Ödeneğin tutarı 316 TL'dir ve hak sahipleri otomatik olarak ödemelerini almaktadır. Emzirme ödeneğinden yararlanmak için belirli kriterleri sağlamak gerekmektedir. Daha fazla bilgi ve başvuru için sigortalılar resmi kaynaklara başvurmalıdır.