Resmi Gazetede Yayınlanan 655 Sayılı KHK ve Bankacılık Kanununda Değişiklik! 7407 Bankacılık Kanunu ile bazı kanunlarda ve 655 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına yönelik kanun, resmi gazetede yayınlanarak resmileşti.

28 Mayıs 2022 tarihli ve 31849 sayılı resmi gazetede ile yayımlanan 7407 bankacılık kanunu ile bazı kanunlarda ve 655 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun, resmen yürürlüğe girdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirilen görüşmelerde üzerinde çok sert tartışmaların meydana geldiği kanun teklifi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile resmiyet kazandı.

Bankacılık Kanunu İle Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 1. maddeye şöyle bir baktığımızda 5411 sayılı bankacılık kanununun 63. maddesinin 1. Fırkası hükümleri gereğince ikinci fırkada yer alan “tasarruf mevduatı ile gerçek kişilere ait” ibaresinin mevduat ve biçiminde ve 3. Fırkası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 4 fırkası ise "Kredi kuruluşlarının iflası" ibaresinden sonra gelmek kaydıyla “veya tasfiyesi ibaresi” eklenmiş, 6. fırkada bulunan *fon kaynaklarından ibaresi” ise "fon tarafından mevduat sigorta rezervinden" biçiminde olacak şekilde değiştirilmiş ve böylece maddeye eklenmiştir.

Stok takip programı nedir? Stok takip programı nedir?

1-gun-borclanmayla-1-yil-erken-emeklilik-imkani-var-detaylar-belli-oldu17-5

 Kanun metninde bulunan 1. maddenin yürürlüğe girmesi açısından 3 aylık bir süre tanınırken, diğer maddelerin tamamı açısından yayımlandığı tarih yani bugün itibarıyla resmen yürürlüğe girdi. Söz konusu kanun teklifinde bulunan düzenlemeler muhalefet ile iktidar partisi milletvekillerinin çok sert tartışmalarına sebep olmuştu.