Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi'ni başarılı bir şekilde tamamlayan genç girişimci esnaf ve sanatkârlara, Başkanlık tarafından onaylanan projelerini Halkbank'a sunmaları halinde % 100 faiz indirimi uygulanacak olan kredinin limiti 300 bin TL'ye kadar yükseltildi. Diğer yandan Geleneksel (yaygın) bitkisel üretime yönelik 0 faiz indirimi uygulanacak işletme ve yatırım kredisinin üst limiti 200 bin TL'ye kadar çıkarıldı. Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkârlara Kredi Kullandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de geçtiğimiz gün yayımlandı. Yayımlanan karara göre, KOSGEB tarafından sağlanan hibe ve faizsiz kredi desteğinden faydalanan kişiler hariç olmak üzere, KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi'ni tamamlayan, başvuru tarihinde 35 yaşını doldurmamış olan genç girişimci esnaf ve sanatkârlara, KOSGEB tarafından onaylanan projelerini Bankaya sunmaları halinde 300 bin TL'ye kadar 0 faiz indirimi uygulanacak.

Yapılan değişiklik öncesinde, faizsiz kredi imkânı 30 yaşını doldurmamış esnaf ve sanatkarlara 100 bin TL'ye kadar olanak sağlanmıştı. Kredi kullanacak olan esnaf ve sanatkârlara geriye dönük 1 senede en fazla 3 defa faiz indirimli kredi imkânından yararlanabilecek ve toplamda geri ödemesi devam eden faiz indirimli kredi hesap sayısı ise üçü geçemeyecek. Daha öncelerde ise alınan karar ile bu sayı iki ile sınırlandırılmıştı. Karar, 11 Ekim 2022 tarihinden itibaren geçerli olması kararlaştırıldı ve bu alınan bu karar yürürlüğe girdi. 

Geleneksel Bitkisel Üretim için Faizsiz Kredi Limiti Arttırıldı

Ayrıca, "Ziraat Bankası AŞ ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından alınan karar,  yakın zamanda Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Alınan bu karara göre, geleneksel (yaygın) bitkisel üretim konusunda, 200 bin TL'ye kadar kullandırılacak yatırım ve işletme kredilerinde 0 faiz indirimi uygulanması kararı alındı.

Yapılan değişiklik öncesinde faizsiz kredi imkânı, 100 bin TL'ye kadar olan krediler için sağlanıyordu.

 KOSGEB Başvuru Koşulları Nelerdir, KOSGEB Destekleri Nelerdir?

15000 TL ödeme verilecek! Son dakika açıklandı! 15000 TL ödeme verilecek! Son dakika açıklandı!

KOSGEB destekleri ile girişimcilik yardımları, iş hayatına atılmayı düşünen kişilerin, işyerlerinin açılımı esnasında gerekli olan sermayede destekte bulunur.

İş yerlerinin açılmasında gerekli olan gider harcamalarının yüzde 70’lik bölümü KOSGEB'in sağlamış olduğu destek ile iş sahiplerine verilir.

KOSGEB, hibe destekleri ile  faizsiz kredi destekleri verir. Gerçekleştirilmek istenen sektör karşılaştırıldıktan sonra üretim veya satışı yapacak olan işyerlerinin işlemlerine, kuruluş aşamasına geçilir.

KOSGEB girişimcilik destekleri aracılığıyla iş yerlerinin giderilmesi gereken ya da onarılması gerken  giderleri başta olmak üzere kira masrafları ile açılış açısından gerekli olan dosya masrafları da karşılanır.

KOSGEB, daha önceki tarihlerde kurulmuş ancak büyüme ya da  yurt dışında da faaliyetini gerçekleştirmek isteyen iş sahipleri açısından da destek sağlamakta

KOSGEB girişimcilik destek programını sonrasında işyeri açacak olan kişiler, işyerleri için gerekecek olan bütün masrafları kendisi karşılar. İşyerlerinin açılmasının ardından ise KOSGEB bazı çeşitli ödemeler yapılıyor.