1999 yılından önce sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar; 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 gün primi varsa kıdem tazminatı alabilir. Sigortalı, kendi rızasıyla işten ayrılsa da kıdem alabilir. Ancak öncesinde SGK’dan kıdem tazminatına ilişkin bir belge alınmalıdır. Bu belge olmadan istifa edenlerin kıdem tazminatı alma hakkı kaybolur. Belge alındıktan sonra işverene talep iletilir.

Kısmi emeklilik şartları yıllara göre farklılaşır. 1999 öncesi, 1999-2008 arası ve 2008 sonrası için farklı şartlar söz konusudur. Gerekli şartları sağlayanlar, dilekçe yazarak işverene başvuru yapabilir.

1999 SONRASI, 2008 ÖNCESİ SİGORTALI OLANLAR İÇİN ŞARTLAR

EYT’li emekliye 10.30’da onay geldi: Birikmiş ödeme hesaplara yattı! Maaşa ek 10 bin TL başvurusu için… EYT’li emekliye 10.30’da onay geldi: Birikmiş ödeme hesaplara yattı! Maaşa ek 10 bin TL başvurusu için…

8 Eylül 1999 – 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olanlar, 25 yıllık sigortalılık süresi ve 4500 gün prim ödeme gün şartını sağlayarak kıdem tazminatı alabilir. Kıdem tazminatı bir yıl için brüt ücret tutarında ödenir. Kıdem tazminatı, yaş dışındaki kısmi emeklilik şartını sağlayanlara istifa söz konusu olsa bile verilir.

Kısmi emeklilik şartlarının sağlanmaması halinde sigortalının işveren tarafından çıkarılması gerekir. Ancak kendi kusuru nedeniyle işten atılması halinde kıdem tazminatı verilmez. Normal şartlarda istifa halinde kıdem tazminatı ödemesi yapılmaz.

2008 SONRASI SİGORTALILAR İÇİN KIDEM TAZMİNATI ŞARTLARI

63c4d75ae4bfdc1e88126d32

30 Nisan 2008 sonrası için sigortalılık süresi şartı söz konusu değildir. Belirtilen prim ödeme gün sayılarının sağlanması yeterlidir:

- 01.05.2008 – 31.12.2008 sigorta başlangıcı olanlara gereken prim miktarı:4600

- 01.01.2009 – 31.12.2009 sigorta başlangıcı olanlara gereken prim miktarı:4700

- 01.01.2010 – 31.12.2010 sigorta başlangıcı olanlara gereken prim miktarı:4800

- 01.01.2011 – 31.12.2011 sigorta başlangıcı olanlara gereken prim miktarı:4900

- 01.01.2012 – 31.12.2012 sigorta başlangıcı olanlara gereken prim miktarı:5000

- 01.01.2013 – 31.12.2013 sigorta başlangıcı olanlara gereken prim miktarı:5100

- 01.01.2014 – 31.12.2014 sigorta başlangıcı olanlara gereken prim miktarı:5200

- 01.01.2015 – 31.12.2015 sigorta başlangıcı olanlara gereken prim miktarı:5300

- 01.01.2016 ve sonrası sigortalı sigorta başlangıcı olanlara prim miktarı: 5400