İstanbul'daki yapı stokunda ciddi bir problem olduğunu ifade eden İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Çelik yapıların %80'inin betonarme yapılardan oluştuğunu açıkladı. Bu oranın önemli bir bölümünün de eski yönetmeliklere göre inşa edilmiş ve tasarlanmış yapılar olduğu belirtildi. O oranda kalan %20'lik kısmın ise yığma binalar ve tarihi binalar olduğu bilgisi paylaşıldı.

Çelik her yapı grubu için farklı güçlendirme yönteminin seçilebileceğini belirtirken İstanbul'daki en önemli sorunun konut olarak kullanılan yaşlı ve betonarme binalar olduğu ifade edildi. Bunların bir kısmının elenip yenilenmesi gerektiği hakkında açıklamalar gündemde yer aldı.

TAYLAN MAHMUT ÇORTA SİYASET SAHNESİNDE! TAYLAN MAHMUT ÇORTA SİYASET SAHNESİNDE!

Beklenmekte olan Marmara depreminden etkilenecek İstanbul'daki yapı stokunun durumu hakkında değerlendirmelerde bulunan İTÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Cem Çelik merak edilenleri yanıtladı. Yapıların güçlendirilmesi ile ilgili pek çok çalışma yapıldığı ifade edildi ve deneysel çalışmalarla da sürekli bir şekilde geliştirildiği açıklandı.

İstanbul Teknik Üniversitesi yapı ve deprem mühendisliği laboratuvarlarında da değişik güçlendirme türlerinin yapıları olan etkisinin deneysel olarak incelendiği açıklanan bilgiler arasında yer aldı. Bu sebeple yapıların depremlere maruz kalmadan yapılan güçlendirmenin etkili olup olmadığını bildikleri söylenildi ve İstanbul'daki yapı stokunda ciddi bir problemin olduğu konusunda vurguda bulunuldu.

Ahşap, çelik ve prefabrik binalar gibi binaların olduğu ifade edildi ve her yapı grubu için farklı bir güçlendirme yönteminin kullanılabileceği belirtildi. İstanbul'da yer alan binaların bir kısmının elini yenilenmesi gerektiği açıklandı ve yenilenme ya da kentsel dönüşüm yapılabileceği söylenildi.

Karbon fiber uygulaması hakkında da konuşan Çelik, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde de bunun yapıldığını söyledi ve yalnızca kolonlar değil bölme duvarların da bu işin içine katılarak karbon fiber uygulamasının testlerinin özellikle yapıldığı açıklandı.