Üniversite içeriğinde istihdam edilmek üzere onlarca değişik kadroda toplamda 316 sözleşmeli personel alım ilanı yayımlandı. Başvurularda mülakat koşulu aranmazken imtihan yalnızca eczacı kadrosu bağlamında KPSS koşulu aranmayacak. Bu kadroya müracaatların sendrom edilen sayıdan çok olması halde eczacı kadrosu için mülakat yapılacak. Başvurular 2022 KPSS puanlarıyla yapılacak olup lisans mezunları bağlamında KPSS P3, ön lisans mezunları amacıyla KPSS P93 ve ortaöğretim mezunları amacıyla KPSS P94 puan türü temel alınacak. Taban puan koşulu bulunmuyor. Adaylar müracaatlarını çevrimiçi olarak https://ekampus.afsu.edu.tr/basvuru/ internet adresinden yapacaktır. İlan edilen kadrolardan yalnızca birine müracaat uygulanabilecek. Başvurular 30 Ocak -13 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Alım Yapılacak Kadrolar

Uzman Tabip: 8 personel Tabip: 6 personel alınıyor

Hemşire: 103 personel alınıyor

Anestezi: 1 personel alınıyor

Perfüzyonist: 2 personel alınıyor

Odyolog: 1 personel alınıyor

Çocuk Gelişimcisi: 1 personel alınıyor

Diyetisyen: 4 personel alınıyor

Eczacı: 4 personel alınıyor

Fizyoteapist: 9 personel alınıyor

Psikolog: 1 personel alınıyor

Poğaça, Simit ve Ekmeksiz Yapamayanlara Kötü Haber Poğaça, Simit ve Ekmeksiz Yapamayanlara Kötü Haber

Röntgen Teknisyeni: 8 personel alınıyor

Laborant: 2 personel alınıyor

Anestezi (Sağlık Teknikeri): 7 personel alınıyor

Tıbbi sekreter: 20 personel alınıyor

Diyaliz: 1 personel alınıyor

Radyoloji Teknikeri: 6 personel alınıyor

Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri: 8 personel alınıyor

Elektronörofizyoloji: 1 personel alınıyor

Büro Personeli: 32 personel alınıyor

Tekniker: 14 personel alınıyor

Destek Personeli: 55 personel alınıyor

Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 21 personel alınıyor

Başvuru Şartları

1- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar,

Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak.

5- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

6- 2022 yılı KPSS sınavına girmiş olmak.

7- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

8- Adaylara hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmediği belirlenen (tespit edilen) adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

9- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, “Sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. ”hükmüne uygun olması

10- 7/24 Kesintisiz hizmet sunumu gereği nöbet usulü planlanan çalışma dahilinde gece nöbeti ve gece vardiyasında çalışmaya mani hali bulunmamak.

11- Arşiv araştırması olumlu olmak 12- İlanda istenilen sertifika ve belgeler ilan tarihinden önce sahip olunması gerekmektedir.

13- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak