Finlandiya parlamentosu zaten ezici çoğunlukla konuyla ilgili lehte oy kullanmıştı. İsveç'te, milletvekillerinin çoğunluğu, on yıllardır böyle bir harekete karşı çıkan iktidardaki Sosyal Demokrat Parti'den olanlar da dahil olmak üzere başvuruyu destekliyor.

Pazar günü Berlin'de yapılan NATO dışişleri bakanları toplantısında hızlı bir süreç vaat edildi.

Fakat bir ülke tam olarak nasıl NATO üyesi olur ve Finlandiya ve İsveç için süreç ne kadar sürebilir?

NATO'nun üyelik süreci resmileştirilmemiş olsa da ve aşamaları değişebilse de, ilk adım genellikle taştan yapılır: Bir ülke ilgisini ilan etmeli ve katılma arzusunu resmi olarak ifade etmelidir.

NATO daha sonra söz konusu aktörle görüşmelere girecektir.

Bu durumda, İsveç ve Finlandiya'nın ittifakın 1995 tarihli "Genişleme Çalışması"nda belirtilen kriterleri karşılaması gerekecektir.

NATO, bu kriterlerin "piyasa ekonomisine dayalı işleyen demokratik bir siyasi sistem; azınlık nüfuslarına adil muamele; çatışmaları barışçıl bir şekilde çözme taahhüdü; NATO operasyonlarına askeri katkıda bulunma yeteneği ve istekliliği; ve demokratik sivil-asker ilişkilerine ve kurumlarına bağlılık."

Waterloo Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler alanında yardımcı doçent olan Alexander Lanoszka'ya göre, "Finlandiya ve İsveç, özellikle demokratik kurumlarının gücü ve orduları üzerindeki güçlü sivil kontrol nedeniyle NATO'da bulunmanın temel gereksinimlerini uzun zamandır karşılamaktadır.

"Bu nedenle, katılma süreci, Soğuk Savaş sırasında komünist yönetim altında olan ülkelerde olduğundan daha hızlı ve dolayısıyla daha yumuşak olmalıdır."

'Nispeten basit'

Bir ülkenin bu şartları yerine getirip getirmediği NATO ile katılım müzakerelerinin başında değerlendirilir.

Bazı durumlarda, ülkeler başlangıçta bir devletin NATO tarafından yoğun bir şekilde tavsiye edildiği ve desteklendiği, böylece gelecekte katılım koşullarını karşılayabileceği bir tür hazırlık programı olan "Üyelik Eylem Planı" (MAP) olarak adlandırılan bir plana katılmaya davet edilir.

Bosna-Hersek şu anda bu aşamada.

Bununla birlikte, İsveç ve Finlandiya için üyelik nispeten basittir, Aberystwyth Üniversitesi'nde Avrupa Güvenliği alanında kıdemli öğretim görevlisi olan Alistair Shepherd, El Cezire'ye verdiği demeçte.

"Her ikisi de siyasi, askeri ve ekonomik gereklilikleri yerine getiriyor. Her iki devlet de mükemmel demokratik referanslara sahip demokrasilerdir ve her ikisi de NATO standartları ve devletlerle zaten birlikte çalışabilen gelişmiş askeri yeteneklere sahiptir." dedi.

e-İrsaliye kullanım alanları nelerdir? e-İrsaliye kullanım alanları nelerdir?

"Her ikisinin de NATO'nun bütçesine katkıda bulunacak kaynakları var. Özetle, her ikisi de NATO'yu zayıflatmak değil, ona değer katmak olarak görülüyor."

Resmi katılım müzakerelerini başlatmak için İsveç ve Finlandiya'nın NATO tarafından davet edilmesi gerekmektedir.

Ve bunun mümkün olabilmesi için tüm NATO üyelerinin oybirliğiyle adayların lehine oy kullanması gerekiyor.

Analistler, Türkiye'nin yeni potansiyel üyelere karşı olduğuna dair son haberlere rağmen bunun büyük olasılıkla olduğunu söylüyor.

Shepherd, "Macaristan ve Türkiye'de bazı hoşnutsuzluk ve hatta itirazlar oldu, ancak sonunda NATO üyeliklerini kabul edecekler" dedi.