EYT düzenlemesinden yararlanmak isteyenler borçlanma ve hizmet tespiti gibi işlemler için soluğu SGK’da aldı.
Emeklilikte yaşa takılanların heyecanla beklediği düzenleme artık gün sayıyor. Düzenlemenin Aralık ayında Meclis’e sevk edilmesi, yeni yılla birlikte de uygulamaya alınması bekleniyor. Yapılan açıklamalar, düzenleme ile 8 Eylül 1999’dan önce sigortalı olanlardan prim ve yıl şartını tamamlayanlara emeklilik yolu açılacağını ortaya koyuyor.

Şartları sağlayanlar uygulama başlar başlamaz, primi ve yılı eksik olanlar ise tamamladıklarında emekli olabilecek. Beklemeden, hızla emekli olmak isteyenler için başta borçlanma olmak üzere çeşitli yollar var. İşte borçlanma rehberi…

* Askerlik borçlanmasını kimler, niçin yapmalı?

Erkekler askerlik borçlanmasıyla eksik primlerini tamamlayabiliyor. Eğer askerlik sigortalı olmadan önce yapılmışsa, borçlanma ile prim gün kazanıldığı gibi, sigorta giriş tarihi de borçlanılan gün kadar geriye çekiliyor. 8 Eylül 1999’dan sonra sigortalı olan ancak askerlik borçlanmasıyla başlangıcı bu tarihten önceye çekilenlerin de EYT kapsamında sayılması bekleniyor. Düzenleme Meclis’e geldiğinde bu durum da netleşecek.

SSK’lılar 5 bin prim gününü, Bağ-Kur’lular ve memurlar ise 9000 günü eğer sağlayamıyorsa askerlik borçlanması ile tamamlayabilir. 8 Eylül 1999’dan sonra sigortalı olup borçlanmayla başlangıcı bu tarihten önceye çekebilenler de bu yolu tercih edebilir.

* Doğum borçlanması yapmak kadınlara ne kazandırıyor? 

Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile SSK’lı, Bağ-Kur’lu ve memur kadınların en çok 3 defaya mahsus olmak üzere doğumdan sonra prim ödemeden (en çok 2 yıl) geçirdikleri süreler borçlanılabiliyor. Kadınlara sigortalı olduktan sonra yaptıkları doğumlar için bu imkan sunuluyor. Çocuk başına 720 gün, en çok 2160 gün prim kazanılıyor. Doğum borçlanması sigortalı başlangıcını geriye çekmiyor. Ancak staj sonrası doğum yapanlar varsa, bu doğumlar için borçlanma yapılarak sigorta başlangıcı geriye çekilebilir.

* Hangi süreler borçlanma kapsamında?

- 4/c statüsündeki kamu çalışanlarının personel mevzuatına göre aylıksız izin süreleri, 

- Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için geçirilen normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri, 

- Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri, 

- Sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan bu suçtan dolayı beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen süreleri, 

- Grev ve lokavtta geçen süreler, 

- Hekimlerin fahri asistanlıkta geçen süreleri, 

- Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin, istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden ay başına kadar açıkta geçirdikleri süreleri, 

- Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların, kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik süreleri (25/2/2011’den sonraki), 

- 1416 sayılı Kanun uyarında yurt dışında geçen öğrenim süreleri (18 yaşının tamamlanmasından sonraki dönem), 

Ufak Tüp Bile 180 TL Olmuş! Aygaz, İpragaz ve Milangaz Fiyatları Açıklandı Ufak Tüp Bile 180 TL Olmuş! Aygaz, İpragaz ve Milangaz Fiyatları Açıklandı

- Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında ilgili mevzuatı çerçevesinde uzman ve usta öğretici olarak çalıştırılanların, 25/02/2011 tarihinden önceki bu çalışmalarından dolayı ay içinde 30 günden eksik kalan süreleri, 

- 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu uyarınca kurulan sıkıyönetim mahkemelerinin görev alanına giren suçlar nedeniyle yakalanan veya tutuklananlardan beraat edenlerin tutukluluk ve gözaltında geçen süreleri, 

- Yurt dışında ev kadını olarak geçen süreler veya sigortalı çalışarak geçirilen süreler.

haber24.com özel haber