Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan destek ödemeleri, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN) sahiplerine yönelik tam hız devam etmektedir. Yeni başlatılan destek ödemesi programı kapsamında, çocuğu olan kadınlara yılda 44.400 TL karşılıksız ödeme yapılmaktadır. Bu destek ödemesi, SED (Sosyal ve Ekonomik Destek) Yardımı adı altında sunulmaktadır. Ayrıca annelere yönelik olarak 3700 TL destek ödemesi yapılmaktadır. Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi hanelerin yükünü hafifletmeyi amaçlayan bu fırsattan faydalanabilmek için belirli şartlar bulunmaktadır. SED yardımından faydalanmak için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı veya kaymakamlıklara başvuruda bulunmak gerekmektedir.

Kadınlara Yönelik Destek Ödemeleri

Devletin kadına yönelik verdiği değer göz ardı edilemez. Birçok kalemde destek ödemeleri sunulmaktadır, özellikle dar gelirli ve çalışmayan kadınlara çocukları varsa ödeme yapılmaktadır. Başvuruda bulunan anneler belirlenen şartları karşılıyorsa, PTT üzerinden düzenli olarak çekebilecekleri destek ödemesi alırlar. Seçim sonrasında genişletilen SED yardımları arasında annelere yapılan 3700 TL destek ödemesi yer almaktadır. Bu ödeme, başvurunun değerlendirme sürecinden sonra onaylandığında hemen yapılmaktadır. SED Destekleri, özellikle çocuk sahibi olan hanelere yönelik olarak devlet tarafından sağlanmaktadır. SED adı altında birçok farklı kalemde ödeme yapılmaktadır. Çocukların ihtiyaçlarını karşılayamayan, düşük gelirle geçimini sağlayan bireylere yönelik bu destekler sunulmaktadır.

SED Yardımı Başvuru Şartları

SED yardımından faydalanabilmek için belirli başvuru şartları bulunmaktadır. Bu destek, çocukların bakımının üstlenildiği bir yardım programıdır. Başvuruda bulunan kişilerin çocuğunun okuması gerekmektedir. Ayrıca, korunmaya muhtaç olan çocuklar ve hakkında tedbir kararı olan çocuklar da destek ödemesinden yararlanabilmektedir. Destek ödemesi talep edildiğinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın onayıyla birlikte hane büyükleri her ay düzenli bir maaş gibi destek ödemesi alabilmektedir.

SED Yardımı Miktarları

SED yardımı, çocukların eğitim durumlarına bağlı olarak değişen miktarlarda ödenmektedir. Okul öncesi çocuklar için 2.059,99 TL, ilköğretim çağındaki çocuklar için 3.090,00 TL, ortaöğretim çağındaki çocuklar için 3.295,99 TL, ortaöğretim çağında ancak okumayan çocuklar için 2.059,99 TL, yükseköğretim çağındaki çocuklar için 3.708,00 TL ve kuruluş bakımından ayrılan gençler için 1.648,00 TL destek ödemesi yapılmaktadır.

Almanya Çifte Vatandaşlık Yasası: Türk Vatandaşlığına Yeniden Başvuru Süreci Başlıyor Almanya Çifte Vatandaşlık Yasası: Türk Vatandaşlığına Yeniden Başvuru Süreci Başlıyor

SED Başvuruları ve Kimlerden Faydalanabilir

SED yardımından faydalanmak isteyen anneler, elektronik ortamda veya bizzat başvurarak başvuru sürecini başlatabilmektedir. Başvuru için Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası yeterlidir.

SED yardımlarından faydalanabilecek olan haneler, çocuğu okuyan dar gelirli ailelerdir. Korunmaya muhtaç olan çocuklar ve hakkında tedbir kararı olan çocuklar, destek ödemesinden yararlanabilirler. Destek ödemesi talebinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından onaylanması durumunda, aile büyükleri her ay düzenli olarak maaş gibi destek ödemeleri alabilirler. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan SED Yardımı, dar gelirli annelere yönelik sağlanan destek ödemeleri arasında yer almaktadır. Çocuğu olan annelere yıllık 44.400 TL karşılıksız ödeme yapılmaktadır. Ayrıca, annelere yönelik 3700 TL destek ödemesi sunulmaktadır. SED yardımından faydalanmak için belirli başvuru şartlarını yerine getirmek gerekmektedir. Destek ödemeleri elektronik ortamda veya bizzat başvuru ile talep edilebilmektedir. Çocuklarının okula devam eden dar gelirli aileler başvuruda bulunarak SED yardımından faydalanabilirler.