Dünyanın 2,7 santigrat derecelik sıcaklık artışına giden felaketin yolda olduğunu ifade eden Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, önemi ifadeler kullandı. Yapmış olduğu açıklamalar ile dünya gündeminde yer alan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, dikkatleri üzerinde topladı.

Raporda, dünyanın Paris iklim Anlaşması’nda yer alan sıcaklık artışının 2 santigrat derecenin altında tutulması hedefini karşılamaktan çok uzakta olduğu belirtildi. Aynı zamanda sera gazı emisyonlarının 2030 senesine kadar yüzde 16 oranında artış göstereceği de ifade edildi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in yapmış olduğu felaket ile ilgili açıklamalar haberimizin devamında yer almaktadır.

Yeni raporda Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ile ilgili önemli bilgiler vatandaşlar ile paylaşıldı. Bunun yanı sıra, sera gazı emisyonlarının 2030 senesine kadar 116 oranında artış göstereceği şeklinde de ifadeler kullanıldı.

Genel Sekreter, raporunun açıklaması sonrasında açıklamalar gerçekleştirdi ve dünyanın 2,7 santigrat derecelik sıcaklık artışına giden bir felaketin yolda olduğu şeklinde uyarılar yapıldı. Aynı zamanda Paris iklim Anlaşması’ndaki küresel sıcaklık artışının 1,5 santigrat derecede tutulması amacının karşılanmamasının da çok sayıda can kaybına sebep olacağı konusuna da vurguda bulunuldu.

TAYLAN MAHMUT ÇORTA SİYASET SAHNESİNDE! TAYLAN MAHMUT ÇORTA SİYASET SAHNESİNDE!

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri söz konusu hedefe ulaşacak araçlara sahip olduklarını fakat zamanın da hızlı bir şekilde tükendiğini söyledi. Amacın karşılanamamasının çok sayıda can kaybına sebep olacağı konusuna da vurgu gerçekleşti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri söz konusu hedefe ulaşacak araçlara sahip olduklarını fakat zamanın da hızlı bir şekilde tükendiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri G20 ülkelerinin küresel sera gazı emisyonların yüzde 80'inden sorumlu olduğunu ifade etti. 2030 senesine kadar sera gazı emisyonlarında %45 oranında kesintiye gidilmesi gerektiği de ifade edilen bilgiler arasında yer aldı.