Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı gerekli açıklamayı yaptı. İşsizlik ödeneği alan vatandaşların hesaplarına yatacak…

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin işsizlik ödeneği hakkında gerekli açıklamalarda bulundu. Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ile ilgili ödemelerin hesaplara yatırılacağı belirlendi. Kısa çalışma ödeneğinden faydalanan vatandaşların hesaplarına gerekli olan tutarların yatırılacağı Bakan tarafından açıklandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin işsizlik ödeneği konusunda vatandaşlara yönelik açıklamalarda bulundu. Yapılacak ödemelerin bankalar aracılığı ile hesaplara aktarılacağını belirten bakan gerekli olan bilgilerde eksik veya hata olması durumunda ödemelerin PTT üzerinden yapılacağını belirtti. Ödemelerin bankalar aracılığı ile hesaplarına aktarılmasını isteyen vatandaşlar IBAN bilgilerinin yanı sıra diğer bilgilerini de güncellemeleri halinde alabileceklerini ifade etti.

Kısa Çalışma Ödeneği Hakkın Bilgi

Kısa çalışma ödeneği, Türkiye’de  pandemi döneminde vatandaşların yaşamış olduğu ekonomik olumsuzluklara karşı alından tedbirler arasında hayata geçirilen bir uygulama olarak başlatıldı. Ekonomik, sektörel ve bölgesel sebeplerden dolayı işyerlerinde çalışma sürelerinin geçici olarak azaltılmasını ve devamlılık şartı aramadan işyerlerinin durdurulması amacı ile başlatılan bir uyguma olarak bilinir. İşyerlerinde toplamda 3 ayı geçmemek şartı ile sigortalı olan vatandaşlara sağlanan destektir.  Kısa çalışma uygulaması kanunla düzenlenmiş olan bir uygulama olarak İşsizlik sigortası kanununda düzenlenen ek madde ile yürürlüğe girmiştir.

Her hangi bir işyerinde sigortalı olarak çalışan bir kişinin, çalışmadığı gün kadar ücreti hesaplanmak sureti ile işsizlik sigortası fonundan çalışana ödenen tutardır. Çalışmayan gün kadar ödenecek tutar en fazla çalışan kişinin prime esas kazancının %60 nı geçemez.

Vakıfbank'ın yeni kampanyası duyuruldu! 0.99 faizlerle ödeme! Vakıfbank'ın yeni kampanyası duyuruldu! 0.99 faizlerle ödeme!

Kısa Çalışma Ödeneğinden Hangi Koşullar Altında Faydalanır?

İşveren, ortaya çıkan genel veya bölge çapındaki kriz nedeni ile işyerinde çalışma süresini büyük oranda azaltabilir veya durdurabilir. Bu noktada İŞKUR’a bu yönde bildirim için başvuruda bulunur. İş müfettişleri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda uygun bulunması halinde duruma onay verir.  İşyerindeki haftalık çalışma süresi geçici olarak 3/1 oranında azaltılmasına veya devamlılık şartına bakılmaksızın işyerindeki faaliyetlerin tamamen durdurulmasına karar verilir.