Memur maaş katsayısındaki artış, asgari ücret zammı ve 2022 enflasyonu pek çok destek ödemesinin tutarına yansıyor. İşte yaşlılardan engellilere, evde yakınına bakanlardan hastalara, annelerden çocuklara kadar pek çok kesimi ilgilendiren 10 destekte yeni tutarlar…

* 65 YAŞINI AŞANLAR: Sosyal güvencesi olmayan yaşlıların yardımına 65 yaş aylığı yetişiyor. 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi vatandaşların kimlik belgesiyle başvurarak yararlanabildiği bu aylığın tutarı, memur maaş katsayısı 4387 gösterge rakamıyla çarpılarak ve yüzde 5 ek ödeme ilave edilerek hesaplanıyor. Memur maaş katsayısının yüzde 30 artmasıyla aylığın tutarı bin 536 liradan bin 997 liraya çıkıyor. Bu destekten yararlanmak için bakılan kişi başı gelir sınırı da yeni asgari ücretle yükseldi. 65 yaş aylığı için kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. Kişi başına düşen gelir artık 2 bin 835 lira 50 kuruşun altındaysa bu desteğe başvurulabiliyor.

Çocuk İle Nasıl İletişim Kurulmalıdır? Çocuk İle Nasıl İletişim Kurulmalıdır?

* EVDE YAKININA BAKANLAR: Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 3 bin 336 lira tutarındaki evde bakım desteği de memur maaş katsayısındaki artışın yansımasıyla Şubat’tan itibaren 4 bin 336 lira olarak ödenmeye başlanacak. Bu destekten yararlanmak da asgari ücretteki artışla kolaylaştı. Hane içinde kişi başı gelirin artık 3 bin 666 lira yerine 5 bin 771 lira 20 kuruştan az olması gerekiyor.

* ENGELLİLER: Memur maaş katsayısındaki yüzde 30 artışla yüzde 40-69 engeli olanlara ödenen aylık bin 226 liradan bin 594 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da bin 840 liradan 2 bin 392 liraya yükseliyor. Bu aylıktan da artık hane içinde kişi başına düşen geliri 2 bin 835 liradan az olanlar yararlanacak.

* ENGELLİ YAKINLARI: 18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına aylık bin 226 lira ödenirken, bu tutar bin 594 liraya çıkıyor. Bu destek de hane içinde kişi başına düşen geliri bin 833 liradan az olanları kapsıyordu. Bu gelir sınırı yeni asgari ücretle 2 bin 835 liraya yükseldi.

* HASTALAR: Tüberküloz veya SSPE hastalarına yapılan 3 bin 336 lira tutarındaki yardım da memur zammıyla 4 bin 336 liraya ulaşıyor. Ayrıca tüberküloz hastaları için ilave aylık 600 lira bakım yardım ödemesi yapılabiliyor. İki ödemeyi de alanlar 4 bin 936 lira alabilecek. Silikozis aylığı da memur maaş katsayısındaki artışla artacak ödemelerden. Hafif Silikozis aylığı (-%34) 2.650,59 liradan 3 bin 445, orta Silikozis aylığı (% 35-% 54) 3 bin 29 liradan 3 bin 938, ağır Silikozis aylığı (% 55 ve üzeri) 3 bin 375 liradan 4 bin 388 liraya yükseliyor.

* ÇOCUKLAR: Ailelere çocuklarının yanında bakımına imkan sağlanması amacıyla verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri de artıyor. Okul öncesi için ödeme bin 584 liradan 2 bin 59 liraya, ilköğretimde okuyan çocuk için 2 bin 376 liradan 3 bin 90 liraya, ortaöğretimde okuyan çocuk için 2 bin 535 liradan 3 bin 295 liraya, yükseköğrenimde okuyan çocuk için 2 bin 852 liradan 3 bin 708 liraya çıkıyor. Ortaöğrenim seviyesinde olup okula devam etmeyenler için yapılan ödeme bin 584 liradan 2 bin 59 liraya, kurum bakımından ayrılan gençler için ödeme de bin 267 liradan bin 648 liraya yükseliyor.

* İŞ ARAYANLAR: Sosyal yardım programlarından yararlananlardan çalışabilir durumda olanlardan iş görüşmesine yönlendirilenlere 1 yıl içinde azami 3 defa olmak üzere aylık net asgari ücretin en fazla yüzde 10’una kadar yardım veriliyor.Bu tutar yeni asgari ücretle 550,03 liradan 850,68 liraya yükseldi.

* İŞE GİRENLER: Sosyal yardım alan kişiye, işe yerleşmesi durumunda, 1 yılda 1 defaya mahsus olmak üzere brüt asgari ücretin 3’te 1’i kadar ödeme yapılıyor. Bu tutar 2 bin 157 liradan 3 bin 336 liraya çıktı.

*ANNELER: Doğum yapan annelere süt parası yani emzirme ödeneği ödeniyor. Bu ödenek, doğum yapması halinde sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması halinde sigortalı erkeğe veriliyor. Ayrıca hizmet akdine tabi ya da kendi adına ve hesabına yaptıkları çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine de emzirme ödeneği ödeniyor. Ödeneğin tutarı her yıl yeniden belirleniyor. Geçen yıl doğum yapanlara 316 lira olarak verilen ödeneğin bu yılki tutarı ise yüzde 64.27 çıkan 2022 yılı enflasyonu yansıtılarak 520 lira olarak açıklandı.

* YAKININI KAYBEDENLER: İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ya da sürekli iş göremezlik geliri, malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken ya da kendisi için en az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş olup da ölen sigortalının hak sahiplerine cenaze ödeneği veriliyor. Bu ödenek de bin 250 liradan yüzde 64.27 çıkan enflasyonun yansıtılmasıyla 2 bin 54 liraya yükseldi.

haber24.com özel haber