Aile ve Sosyal  Hizmetler Bakanlığı'nın 2015 ve sonrası doğan her çocuk için yapacağı ödemede, kadınlarımıza yaptığı pozitif ayrımcılık gözden kaçmamakta, yapılan başvurular anne ve babalar tarafından yapılabiliyorken annelerin yaptığı başvurular öncelik taşıyacak. Daha önce bu yardıma başvuru yapmamış olmak koşulu ile  tek sefere mahsus olarak yapılacak ödeme tutarları ise şöyle;

•    Birinci çocuğa 300 TL
•    İkinci çocuğa 400 TL 
•    Üçüncü çocuğa 600 TL 
Olmak üzere toplamda 1300 TL ' lik karşılıksız ödeme alabilecekler. 

Toplam 1300 TL ' lik Nakit Yardıma Kimler Başvurabilir?     

 Sadece çocuklu ailelere yönelik düzenlenen doğum yardımı olarak adlandırılan yardım paketine 2015 ve sonrası doğumlu en az bir ve daha fazla çocuğu olan aileler başvuru yapabilirler. Başvuruda bulunabilecek aile bireyleri yalnızca anne ve babayken, annelerin yapacağı başvurulara öncelik tanınacağı açıklandı. Başvuru koşullarında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak koşulu aranırken yabancı uyruklu mülteci aileler bu yardım projesinden faydalanamayacak. 

Başvurular Nasıl, Nereden Yapılabilir? 

TC vatandaşı ve sağ olup gereken koşulları sağlayan anne ve babalar başvuruda bulunmak için yaşadıkları illerdeki Aile ve Sosyal  Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYD) ' na  müracaat edebilirler. Yardım talebinde bulunan ailelerin başvuruları yalnızca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYD)  'na yapılacak şahsi müracaat ile gerçekleşecek internet ve e - devlet üzerinden başvuru kabul edilmeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ibraz edemeyen ailelerin başvuruları alınmayacaktır.   

Başvuruda Gereken Evraklar Nelerdir? 

Toplam 1300'TL'  lik yardım kampanyasından faydalanmak için dilekçe gibi ek evraklar gerekmemektedir.  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYD)' na sadece Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartınızla gitmeniz başvuru için yeterli olacaktır.  Aile ve Sosyal  Hizmetler Bakanlığı'nın doğum yardımı adıyla yaptığı ödemeyi alabilmek için daha önce hiç  başvuru yapamamış olmak koşulu aranmaktadır. Doğum yardım ödeneğine daha önce başvurup yardım alan veya başvurusu çeşitli nedenlerle reddedilen aileler ikinci bir başvuru yapamayacaklardır. 

3 Çocuktan Fazlası için Ödeme Alınabilir Mi? 

Ödemeler ailedeki toplam çocuk sayısı üzerinden yapılacak olup bir aileye ödenecek maksimum tutar 1300 TL ' dir. Bir çocuk sahibi  bir aileye 300 TL, İki çocuk sahibi bir aileye birinci için 300 TL, ikinci çocuk için 400TL toplamda 700 TL ödeme yapılırken üç çocuklu bir aileye birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü çocuk için 600 TL toplamda 1300 TL ödeme yapılacaktır . Üçüncü çocuk ve daha fazlası ek ödemeye tabi olmamaktadır. Böylece üç  çocuk sahibi bir aile de beş çocuk sahibi bir aile de maksimum 1300 TL ödeme alabilir. 

Her Çocuk İçin Ödeme Alınabilir mi?

İŞKUR ile İşe Girenlere Ek 5600 TL Destek! Hem İşe Girin Hem de Ödeme Alın! İŞKUR ile İşe Girenlere Ek 5600 TL Destek! Hem İşe Girin Hem de Ödeme Alın!

Aile ve Sosyal  Hizmetler Bakanlığı'nın açıklamasında nakit  yardım alınabilecek çocukların 2015 yılı içerisinde ve sonrasında doğmuş olması şartı aranmaktadır. Aileler 2015 öncesi dünyaya gelmiş çocukları için yardım talebinde bulunamamaktadır. 

Ödemeler Ne Zaman Yapılacak? 
 Yapılan başvurular değerlendirmeye alınacak ,  Aile ve Sosyal  Hizmetler Bakanlığı'nın uygun gördüğü aileler için ödeme günü e-devlet üzerinden takip edilebilecektir.