657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre alttaki kadrolarda çalıştırmak üzere personel alımı yapılacağı açıklandı. İlana müracaatlar 21 ile 30 Kasım 2022 tarihleri arasında internet üzerinden alınacak. Başvurular dijital ortamda 21.11.2022-30.11.2022 tarihleri arasında son müracaat tarihi
itibarıyla saat 17:00’a kadar alınacaktır. Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden müracaatlarını gerçekleştirecektir. Posta ile veya diğer şekillerde oluşturulan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuru, yerleştirme ve fiziki yeterlilik imtihan neticeleri ile sözlü sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra www.ticaret.gov.tr internet adresinden açıklanacaktır. 

Personel alımı kadroları 

Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuru şartları

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları
taşımak,

b) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını
doldurmamış olmak (01.01.1987 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.),

Arabam Ne Kadar Eder Öğrenmek Çok Kolay! Arabam Ne Kadar Eder Öğrenmek Çok Kolay!

c) En az dört yıllık eğitim veren fakülte ve yüksekokulların hukuk, uluslararası ilişkiler,
siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, iktisat, ekonomi, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu
yönetimi, işletme, maliye, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, istatistik, uluslararası
ticaret ve lojistik, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ticaret ve finans, finans ve
bankacılık, gümrük işletme ile muhasebe ve finans yönetimi bölümlerinden ya da bunlara
denkliği/eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak, (Adayların, söz konusu bölümlere
denk/eşdeğer sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış
denklik/eşdeğerlik belgelerini jpeg formatında tarayarak başvuru sistemine eklemeleri
gerekmektedir.),

d) ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, KPSS P3
puan türünden 70 (yetmiş) ve üzeri puan almak gerekiyor.