EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesiyle emeklilik hakkını kıl payı kaçıran bireyler için bir alternatif seçenek olarak 'kısmi emeklilik formülü' gündemde yer alıyor. İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanunu'na göre EYT kapsamında olan ancak prim süresi yetersiz olan kişiler, kısmi emeklilik hakkından faydalanabiliyor. Kısmi emeklilik, 15 yıl sigortalılık süresini ve 3600 prim gününü dolduranların daha fazla çalışmadan emekli olabilmesini sağlayan bir sistem olarak öne çıkıyor.

Staj ve Çıraklık Mağdurlarına Müjde: Emeklilikte Yaşa Takılanlar için Yasa Tasarısı Yolda! Staj ve Çıraklık Mağdurlarına Müjde: Emeklilikte Yaşa Takılanlar için Yasa Tasarısı Yolda!

EYT yasası kapsamı dışında kalan ve emeklilik hakkını kıl payı kaçıran kişiler, kademeli emeklilik beklentisi içerisine girdi. Şu anda yürürlükte olan düzenlemeye göre, kısmi emeklilik için kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 yaş şartı bulunmaktadır.

Ancak, emeklilik şartlarının 1999 öncesine dönmesi durumunda, 3600 prim gün sayısını dolduran vatandaşlar 50-55 yaş aralığında emekli olabilme hakkına sahip olacaklardı. EYT yasasına göre emekliliği bir gün kaçıran kişiler, 17 yıl daha çalışmak zorunda olduklarından kademeli emeklilik taleplerini dile getirdi.

Özellikle 2000 sonrasında işe girenler, kademeli emeklilik sistemi müjdesini bekliyor. EYT'ye takılan kişilerin 2023 yılı başından itibaren 'kademeli' olarak emeklilik hakkı elde edebilmesine yönelik bir düzenleme üzerinde çalışılmaktadır. Bu düzenleme, EYT'yi kaçıranların emeklilik hakkını biraz olsun geri kazanmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

EYT düzenlemesiyle ilgili olarak, mevcut yasalara göre belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı çalışmaya başlayanlar için yaş koşulu kaldırılmıştır. Bu tarihten önce çalışmaya başlayanlardan, yaş dışındaki koşulları sağlayanlar hemen emekli olabilmektedir.

EYT'li SSK'lılarda 5000-5975 gün ve kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresi aranmaktadır. Bağkur'lu ve Emekli Sandığı'na tabi olan erkekler 9000, kadınlar 7200 prim gününü tamamlayarak emeklilik hakkı elde ederler.

Kısmi emeklilik için ise, 3600 gün prim ödeme şartı ve belirli bir sigortalılık süresi gerekmektedir. Kısmi emeklilik, kişinin daha fazla çalışmadan emekli olabilmesini sağlayan bir seçenektir. Ancak, mevcut düzenlemeye göre kısmi emeklilik için yaş şartı da bulunmaktadır. Bu şartlara göre emeklilik haklarını elde etmek için gereken süreler ve yaşlar belirlenmektedir.

EYT düzenlemesiyle ilgili olarak, mevcut yasalar ve şartlar çerçevesinde emeklilik haklarının belirlendiğini ve bu konuda kademeli emeklilik taleplerinin olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumda, EYT'ye takılanların beklentilerini karşılayacak düzenlemelerin yapılması ve kademeli emeklilik imkanının sağlanması önem arz etmektedir. Bu şekilde, emeklilik hakkını kıl payı kaçıran bireylerin de daha erken bir sürede emekli olabilme imkanına sahip olmaları hedeflenmektedir.