Arabam Ne Kadar Eder Öğrenmek Çok Kolay! Arabam Ne Kadar Eder Öğrenmek Çok Kolay!

Sakarya’nın Geyve Belediye Başkanlığı'nda görevlendirmek için zabıta memuru alımı gerçekleşecek. Yayımlanan ilanda kadın ve erkek adayların müracaat yapabileceği belirtildi. Başvuru yapabilmek bağlamında 2022 KPSS P3 puan türünden 60 ve üzeri bir puan almış olması gerekir. Kurumdan ya da kurumun resmi internet sayfasından (http://www.geyve.bel.tr) alınacak müracaat formu ile birlikte evraklar teslim edilecek.

Zabıta alımı başvuru şartları maddeleri 

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum olmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

ç) Erkek adaylar için askerlik ile herhangi bir ilişiği olmamak

d) İşini sürekli yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı olmamak.

e) Daha önce çalışmış olduğu kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak.

f) zabıta memuru kadrolarına başvuru yapabilmek için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak, 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmaması gerekiyor. Boy ve kilo tespitleri Belediye tarafından yapılacaktır.

g) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak

Adaylar müracaatlarını 12-16 Aralık 2022 tarihleri arasında istenen belgelerle birlikte (Sadece mesai günlerinde saat 09.00-17.00 arasında) Camikebir Mahallesi Cumhuriyet Meydanı Belediye Hizmet Binası No: 8 Geyve / SAKARYA adresinde Geyve Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen müracaat yapacak.

Sözlü ve Uygulamalı Sınav 17.01.2023 tarihinde saat 10.00 da başlamak üzere Geyve İlçe Kapalı Spor Salonu ve Geyve Belediyesi Hizmet Binasında yapılacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınav, aynı gün içinde bitirilemez ise, ertesi gün devam edilecektir.