Dul Yetim Aylıklarına Yeni Güncelleme: Şubat Ayı Hisse Oranına Göre Hesaplama Tablosu Dul Yetim Aylıklarına Yeni Güncelleme: Şubat Ayı Hisse Oranına Göre Hesaplama Tablosu

Yaştan emeklilik şartları da ilk sigortalı olunan tarihe göre farklılık gösterebiliyor. İlk sigortalılık tarihi, bu durumda büyük önem taşıyor. Emeklilik şartlarına göre sigortalıların 10 yıl boyunca prim ödemesi yapmaları gerekiyor. Ancak bu süreyi tamamlama imkanı olmayan veya tamamlayacak yaşa gelmeyen kişiler için de çeşitli alternatifler sunuluyor. Bu durumda, SGK bazı durumlarda erken emeklilik hakkı tanıyor. Eğer kişi 3600 gün prim ödemesine sahipse ve diğer belirlenen şartları da yerine getiriyorsa bazı durumlarda erken emeklilik hakkı kazanabiliyor.

10 YIL PRİMLE EMEKLİ OLMA ŞARTLARI BELLİ OLDU

Prim gününü tamamlayamayan ancak yaşları nedeniyle prim ödeme imkanı kalmayan kişiler için "yaştan emeklilik" fırsatı sunuluyor. Bu uygulamada emeklilik için gerekli prim gün sayısını tamamlayamamış kişiler belirli yaş şartlarını sağladıklarında daha düşük prim ödeyerek emekli olabiliyorlar. Özellikle 10 yıl boyunca prim ödeyen bir kişi bile bu uygulamadan yararlanma şansına sahip oluyor.

Yaştan emeklilik 3600 gün primle emekli olma hakkı tanıyan bir sistemdir. Ancak şartlar, ilk sigortalılık tarihine göre değişebilir. Örneğin, 9 Eylül 1981'den önce ilk kez sigortalı olmuş kadınlar ve 23 Mayıs 2002'den itibaren 15 yıl sigortalılığı bulunan kadınlar, 50 yaşında ve 3600 prim günüyle emekli olabilirler.

Benzer şekilde 9 Eylül 1976'dan önce ilk kez sigortalı olmuş erkekler ve 23 Mayıs 2002'den itibaren 15 yıl sigortalılığı bulunan erkekler de 55 yaşında ve 3600 gün primle emekli olabilir.

Daha geç sigortalı olan kişiler de 10 yılda, yani 3600 günle emekli olma şansına sahiptirler. Ancak bu durumda aynı zamanda 15 yıllık sigortalılık şartı da geçerlidir. Diğer yandan, daha geç sigortalı olan kişilerin emeklilik yaş haddi de yükselmektedir. Örneğin, 1 Ocak 1990 tarihinden itibaren sigortalı olan bir erkek çalışan, 3600 gün primini 1 Ocak 2018'de doldurmuşsa, 15 yıllık sigortalılık süresi ve 60 yaşını doldurma şartıyla yaştan emekli olabilir.

Yaştan emeklilik şartları 9 Eylül 1999 ve 30 Nisan 2008 tarihleri arasında ilk kez sigortalı olanlar için farklılık gösterebilir. Bu kişilerin yaştan emekli olabilmeleri için 4500 gün prim yani 12 buçuk yıl çalışmış olma, 25 yıl sigortalılık ve kadınsa 58, erkekse 60 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Bu nedenle, yaştan emeklilik şartları herkes için farklılık gösterebilir.

Yaştan emeklilik prim günü yetmeyen ve bu nedenle emekli olamayan ancak yaşı nedeniyle prim ödeme gün sayısını tamamlama imkanı kalmayan kişilere önemli bir fırsat sunmaktadır.