Çift maaş ve toplu ödeme müjdesi geldi. Emeklilikte yeni dönem başlıyor. Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) sosyal tarafların mutabakatı ile kurulacak bir sistem olarak işleyecek. TES, emekli aylığını yükseltmeyi ve yaşlılık döneminde gelirin korunmasını amaçlıyor.

Gerçekleştirilecek çalışma ile 2017 yılında başlayan otomatik Bireysel Emeklilik Sistemi'nin (BES), TES haline getirilmesi amaçlanıyor. İki yıl içinde döneme girecek 'Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi' (TES) ile çifte maaşın önü açılıyor. İşçilerden simgesel bir prim kesintisi alınacak. Sisteme işverenin de uygun oranda bir desteği olacak. Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) iki yıl içinde döneme girecek. Yeni sistemle çifte maaş gündeme gelecek. İşçiden simgesel olarak bir prim kesintisi alınacak. TES'e en büyük destek devlet tarafından gelecek.

Sisteme işverenin de uygun oranda bir desteği olacak. İstihdam kalkanı düzenlemesi kapsamında reform niteliğinde değişiklikler yapılıyor. Bu değişikliklerden biri de 24 yaş altı gençlerle iş bulmakta zorluk yaşayan 50 yaş üstü vatandaşlar. Buna göre bu kesime basit istihdam konusu ile ilgili ayrıntılı alternatifler sunuluyor.

TES Yürürlüğe Giriyor

TES yürürlüğe girdiğinde iş değiştiren çalışanlar ya da yeni işe giren kişiler kazanılmış haklarından mahrum olmayacak bir güvenceye sahip olacak. Sistemde biriken kaynaklar emeklilik çağına kadar özel durumlarda belirli oranlarda fon çekme hakkı olarak kullandırılacak. Örneğin ev alan veya evlilik gerçekleştiren kişiler fondan istifade edebilme hakkını elde edecek. Emekliliğe hak elde edildiğinde ise mevcut sigorta sisteminin beraberinde TES'ten de emekli aylığı alabilecek ya da birikimini toplu para olarak alabilecek.

Emeklilik Yaş Hadleri İle Uyumlu Olacak

Memur ve Memur Emeklileri Temmuz'da Zam Bekliyor! Memur ve Memur Emeklileri Temmuz'da Zam Bekliyor!

TES, sosyal güvenlik sistemindeki emeklilik yaş hadleri ile uyumlu olarak gerçekleşecek. Belirlenen yaş hadleri tamamlandıktan sonra sistemden belli ıskonto ile çıkılabiliyor. TES, bireysel emeklilikten farklı olarak şirket ya da kurum kapsamında çalışanlar için fonlar aracılığıyla meydana getirilecek. TES ile senede 100 milyar liralık büyüklük sağlanması amaçlanıyor.

İşyeri bazlı, sektörel tamamlayıcı emekliliğin hayata geçirilmesiyle hem emekli vatandaşlarımızın gelirleri yükselecek hem de sermaye piyasaları derinlik kazanacak. Paket kapsamında bulunan sektör, iş kolu yada meslek esaslı olan tamamlayıcı emeklilik kurumlarının güçlendirilmesine olanak sunulacak. Sektör, iş kolu ya da meslek esaslı tamamlayıcı emeklilik kurumlarının iyi ve güzel örnekleri çoğalacak.

Yeni Modelin Dört Saç Ayağı Nedir?

Yeni modelin dört saç ayağını "Fon gelirlerinin işletilmesi, işverenin devlet desteği ile emeklilik finansmanına dahil edilmesi, tamamlayıcı emeklilik, çalışanların haklarının korunması" oluşturmaktadır. Kamu emeklilik sistemi haricindeki sistemlere katılım teşvik edilecek. BES katılım sağlayan kişi sayısı, sistemde kalış süresi ve fon miktarını yükseltecek şekilde geliştiriliyor. İstihdam kalkanı ile işsizliğin önüne geçilecek önlemler alınırken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu tamamlayıcı emeklilik ile beraber de çifte maaşın önünün açılması planlanıyor.

Yeni Sistemle Çifte Maaşın Önü Açılıyor

Ülkemizde çalışanlar emekli olduğunda iş hayatında aldıkları maaştan daha düşük bir emeklilik aylığı alıyor. Sistemle gerçekleştirilecek olan ikinci maaş gelirdeki bu düşüşü önleyecek. Türkiye'de 2017 yılında başlatılan otomatik Bireysel Emeklilik Sistemi'nin yeni dönemde TES'e aktarılması planlanıyor.