TCMB Başkanı: Asgari Ücret Enflasyon İçin Bir Numaralı Risk Değil TCMB Başkanı: Asgari Ücret Enflasyon İçin Bir Numaralı Risk Değil

Devlet tarafından yapılan yardımlar ara vermeden devam ederken kış mevsimine geçişle birlikte bir yardım haberi daha yüzleri güldürmektedir. Kış mevsiminde özellikle ısınma konusunda maddi zorluk yaşayacak olan vatandaşlara devlet tarafından yakacak ve elektrik yardımı yapılmaktadır. Şartları sağlayarak başvuru yapacak olan kişilere ödemeler PTT ve kamu bankaları ile yapılmaktadır.

Maddi durumu yetersiz olan vatandaşlara devlet ayrıca yakacak, gıda gibi yardımlarını sosyal yardımlaşma kapsamında yapmaktadır. Yardımlar sosyal yardımlaşma kayıtları bulunan kişilere kişi sayısına ve harcamalarına göre yapılmaktadır.

1-2 kişilik ailelere ayda 68,67 TL (75 kWh), 3 kişilik ailelere ayda 91,56 TL (100 kWh), 4 kişilik ailelere ayda 114,44 TL (125 kWh), 5 kişi ve üzerindeki ailelere ayda 137,33 TL (150 kWh) miktarında elektrik yardımı ödenmektedir. Başvuruları kişiler E-devlet üzerinden yapabildikleri gibi başvuru sonuçlarını da yine E-devlet ya da PTT’den görüntüleyebilmektedirler.

ptt-aciklama-yapti-son-dakika-ihtiyaci-olan-kisilere-yardim-parasi-ve-devlet-destekleri-hesaplar1

Farklı Yapılan Yardım Ödemeleri Nelerdir?

Vatandaşlar bağlı oldukları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvurarak gıda yardımlarını kolaylıkla alabilmektedirler. Ailedeki kişi sayısı fazla olan ya da sosyal güvencesi bulunmayan vatandaşlar, asgari ücretin altında kazancı olan kişiler, tek başına çalışan kişiler gıda yardımlarından dönem dönem yaralanabilmektedirler. Bu yardımlardan yararlanabilmek için kişilerin bağlı oldukları il ya da ilçe belediyelerindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurmaları gerekmektedir.

Kış aylarından en çok ve zaruri bir ihtiyaç olan yakacak yardımı için de vatandaşlara kömür verilmektedir. Gıda yardımında da olduğu gibi aynı şartları sağlayan vatandaşlar belediyelerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından kömür ihtiyaçlarını karşılayabilmektedirler. Yakacak yardımı yılda bir kez yapılmakta olup bütün bir kış vatandaşların yakacak ihtiyaçlarını karşılayacak miktarda verilmektedir.

İhtiyacı olan herkes, muhtarlıkları üzerinden alacakları muhtaçlık belgesiyle sosyal yardımlaşma kurumlarına başvurarak gerekli olan bütün ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir. Bu yardımların yanında eşi vefat etmiş olan ve ihtiyacı olan vatandaşlara aylık 325 TL maaş ödenmektedir. Ödenen bu maaş 2 ayda bir ödenmekte olup PTT’den 650 TL olarak alınabilmektedir. Yapılan diğer yardım ödemelerini de vatandaşlar PTT üzerinden alabilmektedirler.