Sicil affı... Kara liste devri bitiyor, kara liste kırmızı kalem olan kişilere bayram ettiren haber! Kayıt affı ile kara listeden çıkmak isteyen çok sayıda vatandaş TBMM'nin kararına odaklanırken, beklenen haber verildi. Senetler ve kredi temerrütleri için sicil affı da dahil olmak üzere değişiklikleri içeren ekonomik mevzuat planı TBMM'de kabul edilerek yasalaştı. Bankalar Birliği Risk Merkezi kayıtlarında yer alan ve kamuoyunda “kara listede” olduğu bilinen kredi borçlularına, sosyal yardımları da içeren paket anlaşma ile af alma imkanı sunuluyor.

Sicil Affı Nedir?

Bir kişi yeni bir kredi veya kredi kartı başvurusunda bulunduğunda, çeşitli nedenlerle borcunu ödeyemeyen kişilerden oluşan bir kara listeye alınır. Bankalar ve diğer finansal kuruluşlar bu kişilerin ödeme alışkanlığının olmadığını düşündükleri için bu kişilere kredi veya kredi kartı vermekten çekinmektedirler.

Öte yandan, kredi sicil affı, adı kara listeye alınanların bu listeden çıkarılmasını da içeriyor. Kara listeden çıkmak için faturaların ödenmesinden sonra 5 yıl beklemek gerekiyor ki bu da kişinin kredi sicilinin bozulduğunu gösteriyor.

Kimlere Çıkacak?

Öte yandan, Torba Kanun Tasarısı, kullandığı krediyi ödeme düzenlemesinin yürürlüğe girdiği tarihten önce ödemeyen gerçek veya tüzel kişiler ile ticari faaliyette bulunan veya olmayanlar, kredi müşterileri, karşılıksız çekler hakkında uygulanıyor. Tabii sicil af içindeki yapılanma halinde, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce veya kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren altı ay içinde borçların kapatılarak yükümlülüklerin tamamen ödenmesini müteakip Merkez Bankası nezdindeki kayıtların silinmesini kapsar.

Poğaça, Simit ve Ekmeksiz Yapamayanlara Kötü Haber Poğaça, Simit ve Ekmeksiz Yapamayanlara Kötü Haber

Sicil Affı Ne Zaman Uygulanacak?

Sicil affı tasarısı ilk olarak Mart 2020'de gündeme geldi ve ardından daha önceki aylarda görüşülmeye başlandı. Fakat 2023 sicil affı ne zaman uygulanacağı ise henüz netlik kazanmadı.

haber24.com özel haber