İhtiyaçlarımızı karşılamak veya maddi açıdan rahatlamak gibi sebeplerden dolayı krediye başvurabiliriz. Bu durumda kredi borcumuz oluşur ve bunu banka ile beraber belirlediğimiz vadede ve taksitlerde ödememiz gerekir. Eğer oluşturulan vade ya da taksit miktarı gibi sebeplerden (veya bir başka nedenden) dolayı var olan planda borcu ödeyemiyor iseniz yapılandırma işlemi devreye girer.

Banka ile iletişime geçerek taksitlerin birikmesine sebep olmadan ya da hacze varacak yasal işlemler başlamadan borcu yeniden şekillendirerek kolaylık sağlanabilir. Ancak bu yapılandırma sonrasında da borcun ödenemiyor oluşu gündeme gelebilir. Yapılandırılan bir borcun ödenmemesi durumunda karşılaşılabilecek birtakım olasılıklar mevcuttur.

Borcun İlk Haline Dönmesi

Bankalarda Yeni ATM Dönemi Bankalarda Yeni ATM Dönemi

Yapılandırılan borcun ödenememesi durumunda en sık karşılaşılan olasılık bankanızın borcu ilk haline döndürmesidir. Bu durumda yapılandırma sürecinde ödediğiniz tüm taksitlerinizin yok sayılacağını unutmamak gerekir. Yapılandırılma protokolüne uymadığınız için bankanın ödemiş olduğunuz tüm taksitleri hibe kabul eder. Bu nedenle yapılandırılmış borcun taksitlerinin ödenmesi büyük bir önem arz etmektedir.

Yasal Takibin Başlaması

Yapılandırılmadan önceki durum gibi peş peşe iki taksit ödemesi yapılmadığı takdirde banka ilk olarak otuz gün süre biçerek borcun tamamını isteme hakkına sahiptir. Takip süresi normal şartlar altında doksan gün yani üç döneme tekabül etse de art arda ödenmemiş olan iki taksit sonrasında banka inisiyatifini kullanır. Bu sürecin devamında da ödeme olmaz ise yasal icra takibi başlar ve iş mahkeme boyutuna gelir. Bu durumda durum ile avukatlar ilgilenir ve banka hesaplarına haciz konulabilir.

Bankayla Durumu Görüşmek

Yapılandırma sonrasındaki ödemeler ile ilgili de bir güçlük yaşanıyor ise bu durum ödenememe durumuna gelmeden banka ile görüşülmelidir. Banka ile iletişimi kesmek yerine yaşanılan durumu ve ödeme güçlüğü yaşadığınızı açıklayıp yeniden bir yapılandırma talep etmek sizin yararınıza olacaktır. Bu durumda kurumunuz protokolü yeniden yapılandırabilir ve ödenmemiş taksitiniz oluşmadan sorunu çözmüş olursunuz.

Banka ile iletişimi kesmiş olmanız sizin zararınıza olacaktır. Yasal süreçlerin başlamasını ertelemek ya da engellemek hatta borcunuzu tekrardan yapılandırmak gibi seçenekler banka ile kuracağınız iletişim sayesinde mümkün olabilir. Ancak iletişimi keser ve bankayı konudan haberdar etmezseniz banka yasal süreci her halükarda ve direkt olarak başlatacaktır.