Haberin kısa özeti, devlet tarafından yapılan eğitim yardımları ile ilgilidir. Çocuklu aileler için en önemli harcama kalemleri, eğitim masraflarıdır. İlk ve orta öğretimde ücretsiz karşılanan kitap bedelleri, üniversitelerde yüksek ücretlere varmaktadır.

Özellikle şehir dışında üniversitede okuyan ailelerin öğrencileri için de ek destek ödemeleri, aileler için önemli katkı sunacaktır.  Çocuğu üniversitede okuyan aileler için beyan edilmek şartıyla 5.500 Lira burs ödemesi yapılacaktır. Devlet tarafından yapılacak bu ödemeler için en kolay şekilde e-devlet üzerinden başvuru imkanı bulunmaktadır. Eğitimde önceliğin gelir grubu düşük olan ailelere verileceği bildirildi. Bu sebeple sosyal destek kapsamında yer alan aileler, başvuruda öncelikli olarak ilk sıralarda yer alır. Bu ailelerin çocuklarından sonra diğer ailelere burs verilmesi söz konusudur. Sosyal devlet gereği; eğitim ve sağlık öncelikli hizmetler olarak belirlenmiştir.

Gelir Seviyesine Göre Sıralama

Kapsamın büyük çoğunluğu dar gelirli aileleri içerir. Şehir dışında okuyan öğrencilerin yol ve barınma gibi önemli masrafları da bulunur. Burs ödemesi için ailelerin yanında şehir içi ya da ailelerinden uzakta şehir dışı okuyan öğrenci ayrımı yapılmaz. Devletin önceliği, sadece dar gelirli, sosyal yardım kapsamına alınmış olan ailelerin çocuklarıdır. Kapsamı daha da genişletilmiş olan bu yardım da orta öğretim için de bazı haklar söz konusudur. Dar gelirli olup, derece yapmış öğrenciler için de asgari ücretin %60’ı oranında ödeme yapılacaktır. Devletin ihtiyaç sahibi ailelere yapacağı bu ödeme, eğitimi teşvik maksatlıdır. Devlet desteğinden yaralanan dört milyonun üzerinde öğrenci bulunmaktadır. Bu öğrencilerin ilk ve orta öğretime devam eden ailelerine 3.300 Lira burs verilmesi söz konusudur.

Stok takip programı nedir? Stok takip programı nedir?

Eğitimi Teşvik

Dar gelirli aileler arasında eğitimde fırsat eşitliğini zedeleyen en önemli unsur, maddi yoksunluklardır. Hane başı ücret araştırması yapılan veya başvuruda bulunan aileler arasında yapılan inceleme sonucunda burs ödemelerine hak kazanılır. Burs miktarının da sene içindeki eğitim masraflarını karşılayacak düzeyde olması son derece önemlidir. Bu konuda yapılan TUİK araştırmaları ile enflasyona endeksli yardım miktarları hesaplanır. Dar gelirli aileler için yeterli miktarda eğitim ödemesi bu sayede gerçekleştirilir.