Son zamanlarda kredi borcu nedeniyle emekli maaşlarının askıya alınmasında artış var. Bu durum mahkemeye intikal ediliyor. Fakat imzalanan Muvafakat Beyannamesi bankaları haklı çıkardı. İşte verilen iki karar örneği...

SGK'da alınan emeklilik, malullük, dul ve yetim aylıklarının kişisel borç nedeniyle bloke edilemez. Fakat bu yasağın iki istisnası bulunuyor. nafaka borcu ve muvafakat. SGK alacakları ve nafaka hariçtir. Fakat aylık, dul ve yetim aylığı muvafakatı haczedilemez. Burada en önemli husus muvafakat beyanıdır. Bir emekli bu beyan kapsamında maaşının askıya alınmasını itiraz etmektedir. Ama itiraz, yargı lehinde karar çıkamaz.

Tüketici Kredisi Alındı

Yargıtay'ın yakın tarihli bir kararı bu yöndedir. Bir dava örneği, bir emeklinin iki bankadan tüketici kredisi çekmesidir. Her iki bankaya da borcunu geciktirmesi üzerine oluştu. İki bankadan ihtiyaç kredisi kullanan emekliler maaşlarını PTT'den aldı. Bankalar PTT'ye yazı gönderdi. Emeklilerin ödenmemiş taksitlerinin sebebiyle blok edilmesi istendi.

Staj ve Çıraklık Mağdurlarına Müjde: Emeklilikte Yaşa Takılanlar için Yasa Tasarısı Yolda! Staj ve Çıraklık Mağdurlarına Müjde: Emeklilikte Yaşa Takılanlar için Yasa Tasarısı Yolda!

Taahhüt Etmiş Sayılıyor!

PTTye bildirilen yazılar nedeniyle maaşları askıya aldı. Emekliler, bu yüzden konuyu yargıya bildirdi. Mahkeme emekliler lehine yasağın kaldırılmasını istedi. Banka daha sonra karara itiraz etti. Yargıtay 13. Hukuk Dairesi bu durumda emsal bir karara vardı. Daire, bir bankadan kredi alan bir emeklinin bir kredi sözleşmesi imzalamıştı. Krediyi ödemek için maaşını kullanacağını taahhüt edildiği kaydedildi.

Tüketici Kredisi Nedir?

Bir kişinin ticari olmayan amaçlarla mal ve hizmet satın almak için alınır. Belirli bir süre içinde geri ödemelidir. Bu şartlarla kullanıldığı nakit ihtiyaç kredisidir.

Tüketici Kredisinin Koşulları Nelerdir?

Tüketici kredisi, yazılı bir sözleşme zorunluluğu bulunur. Bu sözleşmenin bir nüshasının tüketiciye verilmesini gerektirir. Sözleşme süresine bağlı sözleşme hükümleri tüketici aleyhine değiştirilemez.

Tüketici Kredisini Kimler Kullanabilir?

18 yaşını doldurmuş, medeni hakkı ve düzenli geliri tüketici kredisinden yararlanabilir.

İhtiyaç Kredisi İle Tüketici Kredisi Aynı Mı?

İhtiyaç kredisi de keza serbest tüketici kredisidir. Serbest tüketici kredilerinde banka krediyi tek seferde verilir. Tüketici aldığı krediyi faiziyle birlikte belli bir zaman sonra öder. Bağlı tüketici kredisinde ise durum daha değişiktir.