Özellikle pandemi dönemi başladığından beri otomotiv sektöründe haksız fiyat artışı, stokçuluk, kayıt dışılık gibi çeşitli sorunlar meydana gelmişti. Araç sahibi olma hayali kuran vatandaşlar bu nedenlerle araç alamıyor ve isyan ediyordu. Bu durumun farkında olan Hazine ve Maliye Bakanlığı, sıfır kilometre araç satışlarında kayıt dışılık, stokçuluk ve haksız fiyat artışları ile ilgili önemli bir adım attı. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı, uzun bir süredir ülkemizde süregelen sıfır kilometre araç satışında kayıt dışılık, stokçuluk ve haksız fiyat artışları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Otomotiv sektörü ile ilgili bakanlığa sık sık ulaşan şikayetler arasında sıfır araçlarda stokçuluk yapıldığı, vergi mevzuatına aykırı hareket edildiği, elden tahsilatla vergi kayıp ve kaçağı yapıldığının bulunduğu ifade edildi. 

Bu şikayetleri ortadan kaldırmaya yönelik adımlar attığını belirten bakanlık, sıfır araçta stokçuluk ve haksız fiyat artışını engellemek amacıyla 39 şehre; 13 distribütör, 256 bayi ve 260 bin araç satışına yönelik inceleme başlattıklarını açıkladı. Otomotiv sektöründe yaşanan dengesizliğin en kısa sürede ortadan kaldırılacağını belirten bakanlık, vatandaşların mağduriyetine sebep olan kişiler ve kurumlara gerekli yaptırımların hemen uygulanacağı konusunda güvence verdi. 

İNCELEME BAŞLATILDI

Çalışan Annelere 325 Euro Destek: SGK ve AB İşbirliği ile Hayata Geçen EDU-CARE II Projesi Başvuruları Başladı Çalışan Annelere 325 Euro Destek: SGK ve AB İşbirliği ile Hayata Geçen EDU-CARE II Projesi Başvuruları Başladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada kayıt dışılık, stokçuluk ve haksız fiyat artışları ile mücadele etme konusunda bakanlığın son derece kararlı bir tutum içinde olduğu vurgulandı. Bu kapsamda bakanlığın otomotiv sektöründe kayıt dışılık, stokçuluk ve haksız fiyat artışlarını önlemek için gerekli araştırma ve incelemelere başladığı duyuruldu. Bakanlığa bağlı olarak çalışan vergi müfettişleri tarafından kayıt dışılık, stokçuluk ve haksız fiyat artışları ile mücadele etmeye başlandığını ve İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirler başta olmak üzere toplamda 39 şehirde; 13 distribütör, 256 bayi ve 260 bin araç satışına yönelik çalışmalar yapıldığı açıklandı. Yapılan açıklamada, 13 distribütör ve 256 bayinin satış işlemlerine ilişkin bilgi ve belge talep süreçlerinin de tamamlandığı söylendi ve bayilerden araç satın alan 25 bin alıcıya da bilgi isteme yazıları gönderildiği belirtildi. Alıcıların bayilere elden para verip vermedikleri konusunda araştırmanın sıkı bir şekilde yürütüldüğünün de altı çizildi. 

DENGESİZLİKLERİ ORTADAN KALDIRACAĞIZ

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda 39 şehirde yer alan distribütörler, araç bayileri ve alıcılardan alacakları bilgilerden yararlanılarak otomotiv sektöründe arz ve talep dengesinde bozulmaya sebep olanlar ve haksız fiyat artışı meydana getirenlerle ilgili iş ve işlemlerin en hızlı şekilde yerine getirileceği ifade edildi. Bakanlığın gerekli adımları atarak otomotiv sektöründeki dengesizlikleri ortadan kaldıracağı ve vatandaşların daha fazla mağduriyet yaşamaması için buna neden olan kişilere en ağır yaptırımların uygulanacağı garanti edildi. Bu açıklama sayede araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar bir nebze rahat nefes alabildi.