EYT düzenlemesinin uygulamaya girmesi ile aşırı talep aylıkları gecikmeli olarak bağlanacak vatandaşlara avans ödemesi yapılacak. SGK avans ödemesi için yazılım sistemi kuruyor.

Emeklilik işlemleri için yoğun başvuru aylık bağlama işlemini geciktiriyor. EYT’li vatandaşlara emekli aylığı yerine avans ödemesi gündemde. Avans hakkı emekli aylığının 90 gün gecikmesi durumunda ortaya çıkacak. SGK kurumu önümüzdeki 3 ay boyunca emeklilik işlemlerini tamamlayamadığı takdirde, EYT’lilere Temmuz ayından itibaren avans ödemesi yapacak.

Nisan Ayında Herkese Emekli Aylığı Bağlanmayacak

Mart ayında emeklilik başvurusu yapanların çok azına emekli aylığı bağlanacak. Geriye kalan yüzbinlerce kişi maaş beklemek zorunda kalacak. Yürürlükte bulunan Sigorta İşlemleri Yönetmeliği 82. Maddesine göre, emeklilik dilekçesi verdiği ve aylık almaya hak kazanmasına rağmen 90 gün için aylık ödenemeyen sigortalılara yazılı dilekçe ile başvurarak avans alma hakkı doğuyor.

İlerleyen zamanlardaki alacaklarına mahsuben ödenecek avans tutarı her 3 ay için net asgari ücretin 3 katını geçemiyor. Alt limitin belirlenmediği için SGK Kurumu dilerse bin lira ile 3 bin lira arasında avans ödemesi de yapabilecek. Ödenen avanslar birikmiş emekli aylığını geçmesi durumunda 4 eşit taksit ile sonraki zamanlarda alınacak aylıklardan kesilecek.

Almanya Çifte Vatandaşlık Yasası: Türk Vatandaşlığına Yeniden Başvuru Süreci Başlıyor Almanya Çifte Vatandaşlık Yasası: Türk Vatandaşlığına Yeniden Başvuru Süreci Başlıyor

Böylesine bir durum ile karşılaşılmadığı için, milyonları aşan düzeyde talep yığılması olmadığından dolayı işlerini zamanında yetiştiren SGK kurumu avans ödemek durumunda kalmadı. Bu nedenle avans ödemeleri için bir yazılım bulunmadığını belirten kurum, yazılım sistemi kurmak durumunda kalacaklarını belirten kaynaklar, personelin sayısı arttırılarak eğitim geçirilmesi gerçekleşebilirdi. Bu nedenle 9-10 ay boşuna geçmiş oldu. SGK yasasının çıkacağı önceki yılda netleşmişti. O günden bu güne gerekli tedbirler alınabilirdi. Dolayısı ile yaklaşık bir yıl boşuna beklendi görüşünü ön plana çıkardı.