Başvurular şimdilerde PTT şubelerinden ve e-devlet sistemi üzerinden yapılabilecek. PTT personel alımı kapsamında bankacı güvenlik görevlisi, temizlik elemanı, kargo elemanı, depo görevlisi gibi iş pozisyonlarına eleman arıyor. 

PTT Yeni İş İlanları

PTT personel alımı kapsamında vatandaşlara geniş standartlar dahilinde bir hizmet imkanı sunmayı başarıyor. Kişilere sunulacak olan bu hizmetlerle birlikte vatandaşlar en iyi avantajlarla dolu hizmetlerden yararlanma ve faydalanma fırsatlarına erişebilecekler. PTT şubeleri üzerinden vatandaşlar müracaat işlemlerini tamamlayabilirler. Başvuruların yakın bir vakit dilimi içerisinde Başkan Erdoğan’ın talimatıyla açıklanması bekleniyor. 

2023 PTT Personel Alımı Yapılacak Mı, Başvurular Başladı Mı? 

Konu ile alakalı bir açıklamanın yapılıp yapılmadığıyla ilgili merak edilenlerin artmasının sonrasında PTT'den mevzuya dair rastgele bir açıklama gelmediği belirtildi. Bu amaçla de personel alımı amacıyla lüzumlu olan verileri resmi sitesinden alınabileceği ifade edildi. 

Ptt Personel Alımı İçin Gerekli Olan Şartlar Nelerdir? 

Çalışmak isteyen kişiler tarafından en çok merak edilen konuların arasında PTT personel alımı için gerekli olan şartların neler olduğu ifade edildi. Gerekli olan başvuru şartları şu şekilde verildi; 

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.


ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

Ziraat bankası 13 bin TL kredi başlattı! Başvuru yapacaklar dikkat! Ziraat bankası 13 bin TL kredi başlattı! Başvuru yapacaklar dikkat!

ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak gerekmektedir. 

haber24.com özel haber