Mükemmelliyetçilikten Kurtulmanın Yolları Nelerdir?

Mükemmelliyetçilik herşeyin eksiksiz olmasını istemek ve bunun için kişinin hem kendisine hem de çevresine karşı fazlasıyla odaklanmasına neden olmaktadır. Genel itibariyle kişiye ailesinden yansıyan rol model ile ilişkilidir.

Mükemmelliyetçilikten Kurtulmanın Yolları Nelerdir?

Günümüz ailelerine bakıldığında çocuklarının davranışları doğruluğunun eksiksiz olmasını ve bunun için hem kendilerini hem de çocuklarını tükenmişliğe doğru ittiğini gözlemlemekteyiz. Bu kusursuzluk saplantısı genel itibariyle mükemmelliyetçi ailede yaşayan çocuklarda daha fazla görülmektedir. Bu durum uzun vadede kişiye mutluluk getirmemektedir.

Öncelikle kusursuzluğun erişilmesi gereken bir yol olup olmadığı sorgulanmalıdır. Gün içerisinde duygusal iniş çıkışlar illaki yaşanmaktadır. Kişi bir gün düşündüğü ve istediği şeye doğru gittiği stratejisini çevresel etmenlerden kaynaklı değiştirmek zorunda kalabilir. Bu durumda aslında hayatın sabit bir yol haritasının bulunmadığını ve esneyebilme becerisinin kazanılması gerektiğini yansıtmaktadır.

Kabulleniş çok önemli bir unsurdur. Bir şeylere edinilen tecrübeler sonucu daha erken zamanda kabullenmiş birinin gözüyle bakmak en doğru seçenektir.

Kişinin beklentilerini kısa zamanlara bölmesi gerekiyor. Kısa zamana yayılan beklentiler hem kişiyi hayal kırıklığına uğratmaz hem de sabır konusunda daha güçlü olmasını sağlamaktadır.

YORUM EKLE