Empati Doğuştan Gelen Bir Yetenektir!

Empati; kişinin karşısındakini anlamaya çalışmasıdır. Geliştirebilir olmasına karşın aslında doğuştan gelen bir yetenektir.

Empati Doğuştan Gelen Bir Yetenektir!

İletişimin başlıca unsurları kişinin kendisini doğru ifade etmesi, etkin dinleme becerisi ve karşısındaki kişiyi bu etmenlerle anlamaya çalışmasıdır. ‘’Ben aslında öyle demek istemedim sen beni çok yanlış anladın!’’ cümlelerini ya çok kuruyor ya da çok duyuyoruz. Bu kişinin sabırsızlığı ile harmanlanan duygu durumunun yol açtığı yanlış ve empatiden yoksun iletişim tekniği ile ilişkilidir.

Empati kavramının olup olmadığı özellikle son yıllarda fazlasıyla tartışılıyor. Bir kişi asla kendini bir başkasının yerine koyamaz fakat karşısındakini anlamaya çalışabilir. Bu tez özellikle cinsiyet tarafında karşımıza çıkıyor. Mesela bir erkek doğum yapan bir kadının yerine kendini koyamaz fakat yaşadığı duygu durumunu anlamaya çalışabilir.

Empati; kişinin ailesinin onu yetiştiriş tarzıyla da ilgilidir. Eğer kişi sakin, sorunsuz ve ebeveynlerinin birbirini anladığı, birbirine karşı ses yükseltmediği bir ortamda büyüdüyse kendi sosyal ve duygusal ilişkilerinde anlayışlı bir hal sergileyebilir.

Empati doğuştan gelen bir yetenektir. Bunun en önemli kanıtı ise çocukların ilk olarak taklit yetenekleriyle kendini ifade etme biçimidir. Doğuştan gelen bu yetenek öfke kontrol altında tutularak ve etkin iletişim şekliyle geliştirilebilmektedir. Empatiden yoksun kişilerin çevrelerinde bir zaman sonra kimsenin kalmadığı ve sorunlu ilişkilere gebe olabileceği yadsınamaz bir gerçektir.

Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2018, 11:22
YORUM EKLE