Tazminatta Kimse Bu Detayı Bilmiyor: 1 Gün Dahi Olsa... Çalışan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren tazminat hesabı ile ilgili son dakika bir gelişmesi yaşandı. Buna göre çalışanların sigortası niteliğinde bulunan kıdem tazminatı, son iş yerinde çalışan her tam sene açısından 30 günlük son brüt ücret üzerinden hesaplama işlemlerine tabii tutulmaktadır. 1 Ocak tarih itibariyle kıdem tabanı da 10848 TL'ye çıkarıldı. Kıdem açısından bir yıllık sürenin dolması gerekirken ihbar tazminatı ise bir gün sigortalı çalışmayla elde edilebiliyor.

Istifa Halinde De Hak Devam Eder

Ziraat Bankası'ndan Nakit İhtiyaç Kredisi: 6 Günde Onay, 90 Gün Erteleme Ziraat Bankası'ndan Nakit İhtiyaç Kredisi: 6 Günde Onay, 90 Gün Erteleme

 1 Ocak tarihi itibariyle kıdem tavanı 10848 TL'ye çıkarıldı. Kıdem tazminatı işverenin sözleşmeyi fesh etmiş olduğu hallerde ödenmektedir. Çalışanlar tarafından durum genel itibariyle böyle bilinse de aslında bazı istifa durumlarında da yasal bir şekilde tazminatın ödenmesi gerekir. Örneğin kadın işçilerin evlilik sebebiyle bir yıl içerisinde işten ayrılması halinde kıdem tazminatı ödeniyor. Yine yaş haricinde emeklilik süresini ve primini doldurmuş çalışanlar da sosyal güvenlik kurumundan yazı aldıktan sonra istifa etmeleri durumunda kıdem alabiliyor.

para-13

Askerlik Haklı Fesih Nedir?

Askerlik hizmetin sebebi ile işten ayrılmış işçi, kıdem tazminatına hak kazanabiliyor. Askerlik görevi nedeniyle işçiye sağlanmış olan haklar, bedelli askerlik açısından geçerli bir nokta fakat askere gidecek vatandaşa ihbar tazminatı ödenmez. İşçisine kötü muamelede bulunmuş işveren, işçisi işi bıraktığında kıdem tazminatı ödemek zorunda kalacaktır. 4857 sayılı İş Kanunu'nun 24 maddesi hükümleri gereğince işçinin hangi hallerde iş akdini haklı sebeple fesh edebileceği düzenlemiştir.