Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), doğum yapan kadın çalışanlara ve sigortalı olmayan eşlerinin doğum yapması durumunda sigortalı erkeklere yönelik olarak emzirme ödeneği adı altında bir destek programı sağlamaktadır. Bu ödenek, ailelere maddi destek sağlayarak yeni anne-baba olan kişilere kolaylık sağlamayı amaçlamaktadır.

SGK'nın 2021 yılı verilerine göre, emzirme ödeneği kapsamında 115 milyon 984.712 TL ödeme yapılmıştır. 2022 yılının Ocak ve Temmuz ayları arasında ise 291.649 rapor karşılığında 91 milyon 747.507 TL emzirme ödeneği verilmiştir. Bu ödemeler, SSK ve BAĞ-KUR kapsamındaki sigortalılara yönelik olarak SGK tarafından sağlanmaktadır. Kamu görevlileri ise kurumları tarafından emzirme ödeneği almaktadır.

Emzirme ödeneği, 4a (hizmet akdine tabi çalışan) ve 4b (kendi adına ve hesabına çalışan) sigortalılar için geçerlidir. Kamu görevlileri ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gereği kendi kurumları tarafından ödeme almaktadır. Emzirme ödeneği tutarı, doğum yapmış olan sigortalı kadınlar ve sigortalı olmayan eşinin doğum yapması durumunda sigortalı erkekler için 316 TL olarak belirlenmiştir.

Emzirme ödeneğinden yararlanmak için sigortalı kadının doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması gerekmektedir. Sigortalı olmayan eşin doğum yapması durumunda ise sigortalı erkeğin doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün prim ödemiş olması gerekmektedir. Ayrıca, hak sahiplerinin prim ve prime ilişkin herhangi bir borcu olmaması ve doğumun canlı gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

Emzirme ödeneğine hak kazanan sigortalılar, talep dilekçesi verme zorunluluğu olmadan otomatik olarak ödemelerini almaktadır. Ödemeler, anlaşmalı bankaya (şu anda PTT Bank) veya sigortalının hesap numarasını tanımlaması durumunda sigortalının hesabına gönderilmektedir. Hak sahipleri, ödemelerini 5 yıl içinde çekebilmektedir.

13 milyon emekliye Ekim ayı sonuna kadar ek ödeme olacak! 13 milyon emekliye Ekim ayı sonuna kadar ek ödeme olacak!

SGK tarafından sağlanan emzirme ödeneği, yeni anne-babalara sağlanan değerli bir destek ödemesidir. Hak sahipleri, bu ödeneği otomatik olarak alabilirler ve belirli kriterleri sağlamaları gerekmektedir. Daha fazla bilgi ve başvuru için sigortalılar resmi kaynaklara başvurmalıdır.