Sosyal Fobi Nedir? Nedenleri Nelerdir?

Fobi belli durumlar karşısında kişilerin yaşadığı baskı ve endişe duygusuyla beraber yaşanan korkudur.

Sosyal Fobi Nedir? Nedenleri Nelerdir?

Fobiler bazı kişiler için normal algılanabilirken bazı kişilere oldukça anlamsız ve gülünç gelebilmektedir. Fobiler genel itibariyle yaşanan travmalar sonucu ortaya çıkmaktadır. Çözümlenememiş meseleler, askıda kalmış bazı olaylar ve birikimler fobinin besi ortamı olmaktadır.

Sosyal fobi; bazı kişiler bazı ortamlarda veya bazı kişilerin olduğu yerde belli bir faaliyete girmekten kaçınırlar. Kişinin kendince otorite olarak saydığı bazı kişiler olabilmektedir. Bu kişilerin karşısında ‘’acaba benim hakkımda ne düşünür?’’ gelgitleri ve çatışma düşünceleri oluşmaktadır.

‘’Elalem ne der?’’ algısı bazı toplumlarda fazlasıyla hakimdir. Ne yapması gerektiğini ailesi tarafından baskılanarak öğrenen çocuğun ileri yaşlarında sosyal fobisi oluşmaktadır. Çok fazla eleştirilen çocuk bir zaman sonra yaptığı her hareketin yanlış olduğunu düşünüp toplum içerisinde uzaklaşarak kendine başka bir konfor alanı bulmaya çalışmaktadır.

YORUM EKLE