Sağlık Çalışanları 14-15 Mart'ta Grevde!

İki gün sürecek olan grev hakkında Türk tabipleri Birliği Merkez Konseyi önemli bilgileri paylaştı ve çeşitli açıklamalar yapıldı.

Sağlık 14.03.2022 - 23:48 14.03.2022 - 23:50 Ecehan Acar

14-15 Mart tarihlerinde sağlık çalışanlarının görevde olduğu bilinirken Türk Tabipleri Birliği ve Sağlık Emek Meslek Örgütleri önemli bir çağrı gerçekleştirdi ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu. “Hakkımız olanı alacağız” şeklinde bir başlığın grevde kullanılacağı ifade edildi ve Türkiye genelinde hekimlerin bu greve katılacağı yönünde açıklamalar yapıldı. Türk Tabipleri Birliği 14-15 Mart 2022 tarihinde sağlık hizmetlerinin resmi tatillerdeki gibi sunulacağı yönünde ifadeler kullandı ve çeşitli duyurularda bulundu.

Hakkımız olanı alacağız başlığı ile Türk tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından grevde  her görev etkinliğinde yaşandığı gibi eylem sürecinde diyaliz hastaları, acil ve riskli gebelerde, acil hastalar, kanser hastaları, çocuk aciller ve yoğun bakım hastalarının bakımının aksamayacağı, yatan ve yoğun bakım hastalarının bakımının tıbbi zarar görmemeleri için özel gayret gösterileceği de belirtildi.

2 gün sürecek olan grev hakkında Türk tabipleri Birliği Merkez Konseyi önemli bilgileri paylaştı ve çeşitli maddeler kullanıldı. Koronavirüs ya da koronavirüs şüphesi ile başvuran hastaların klinik ve poliklinik tedavilerinin devam edileceği belirtildi ve diğer hastaların nöbet düzeninin de sağlık hizmetini verileceği açıklandı. Diğer taraftan sağlık hizmeti sunulan bütün birimlerde tedavi ve acil sana endikasyonu olan hastaların bakımının da katılmayacağı yönünde ifadeler kullanıldı.

Acil hizmetin gerçekleşmesi adına sağlık kuruluşlarının acillerine ulaşımının istemeyerek de olsa önlenmesi amacı ile önlemlerin alınması gerektiği belirtildi. Bu konuda hastaların ve sağlık çalışanlarının güvenliğinin ilk olarak kurum idarecilerinde olduğu yönünde ifadeler kullanıldı.

Yoğun bakımda yatmakta olan hastaların eylem sebebiyle tedavilerinde herhangi bir aksamaya yol açılmaması adına her zamanki duyarlılık ile  hizmetin devam etmesinin sürdürülmesine dikkat edileceği açıklanan bilgiler arasında yer aldı. Riskli ve acil gebelere, kanser hastalarına ve diyaliz hastalarına sağlık hizmetinin sunulmaya devam edileceği de ifade edildi.

Gelişmelerden Haberdar Olun

@